Helt nye prognoser fra data-analysevirksomheden IHS Markit viser, at den globale og europæiske bilindustri er i knæ. Samlet forventes produktionen af biler at falde med mindst 12 procent sammenlignet med 2019 på grund af coronakrisen. Det kan betyde et farvel til tusindvis af arbejdspladser, og det kan ramme både det danske arbejdsmarked og dansk økonomi hårdt.

Derfor skal bilindustrien kickstartes, og det skal være med et grønt afsæt, mener Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark.

”Coronakrisen kræver en kickstart af den europæiske bilindustri, som samlet beskæftiger millioner af mennesker. Men klimakrisen er ikke forsvundet i mellemtiden. Derfor skal kickstarten gøres med grøn ansvarlighed, så vi understøtter den grønne omstilling, og så der fremover sælges flere miljøvenlige biler, end før coronakrisen ramte”, udtaler Gitte Seeberg fra AutoBranchen Danmark.

En ny medlemsundersøgelse hos AutoBranchen Danmark udført i april 2020 bekræfter de dystre fremtidsudsigter. Heri svarer ni ud af ti bilforhandlere, at der vil blive solgt markant færre biler i 2020 sammenlignet med 2019. Det underbygges af de nyeste bilsalgstal, hvor salget i marts 2020 blev det laveste i syv år.

Over 13 mio. mennesker var, før coronakrisen ramte, beskæftiget i autobranchen i EU – fordelt på både udvikling, produktion, salg og eftermarked. Det svarer til godt seks procent af den samlede arbejdsstyrke i EU-landene.

Dansk succes med skrotpuljer

I Danmark har vi god succes med skrotpuljer, der fjerner gamle biler fra vejene og samtidig giver en økonomisk gulerod til forbrugerne, så de kan købe en mere miljøvenlig bil.

Det er nødvendigt, hvis Danmark skal overholde Paris-aftalen og nedbringe landets samlede udledning af drivhusgasser med 70 procent i 2030. Gitte Seeberg foreslår, at regeringen laver en ny skrotpulje, da den seneste på 26 mio. kr. blev opbrugt i midten af marts 2020.

”Den seneste pulje blev opbrugt på kun tre uger. Det viser stor villighed blandt forbrugerne til at skille sig af med de helt gamle og miljøforurenende biler til fordel for mere miljøvenlige. Derfor bør politikerne afsætter penge til en eller flere nye puljer”, udtaler Gitte Seeberg fra AutoBranchen Danmark.

Den seneste skrotpulje var målrettet ældre dieselbiler før 2005 og betød, at skrotpræmien midlertidigt blev hævet fra 2.200 kr. til 5.000 kr. Gitte Seeberg ser gerne, at der gives en større præmie.

”På tre uger blev 9.000 miljøforurenende dieselbiler fra før 2005 fjernet fra de danske veje. Coronakrisen kan bruges til at sætte endnu mere gang i den grønne omstilling. Vi har stadig et ansvar over for kommende generationer. Så lad os bruge krisen til at få mange flere gamle biler væk fra vejene ved at give forbrugerne en større gevinst ved at skifte til grønnere biler. Det vil også være godt for økonomien”, fortæller Gitte Seeberg.

Der kører ifølge bilstatistik.dk godt 140.000 dieselbiler rundt i Danmark, som er fra før 2005.