28/5 2020:

Regeringen vil udskyde betaling af skat, moms og AM-bidrag, men det ændrer ikke ved de dystre udsigter for store dele af landets bilforhandlere, hvor hver 5. stadig er konkurstruet.

Med udsigt til en udfasning af hjælpepakkerne til erhvervslivet har regeringen foreslået at udskyde betalingsfristerne for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for august, september og oktober med hhv. 4½, 5½ og 6½ måned, mens de forlængede betalingsfrister for de store virksomheders moms udskydes med 15 dage for afregningen for juli og 7 dage for afregningen for august.

Dertil vil momsperioderne for 3. og 4. kvartal for mellemstore virksomheder blive lagt sammen, hvorved betalingsfristen udskydes til 1. marts 2021.

AutoBranchen Danmarks adm. direktør, Gitte Seeberg, er glad for, at regeringen forsøger at sikre erhvervslivets likviditet, men hun understreger behovet for flere tiltag:

”Likviditet er en mangelvare i autobranchen, derfor er det godt, at regeringen vil udskyde flere betalingsfrister. Ifølge AutoBranchen Danmarks seneste medlemsundersøgelse står hver 5. over for konkurs inden for et år – vel og mærke med hjælpepakkerne. Uden hjælpepakkerne ser det endnu sværere ud.”

Gitte Seeberg anerkender, at udskydelsen af A-skat og AM-bidrag er en reel hjælp, mens udskydelsen af moms vil ikke få nogen nævneværdig betydning hos bilforhandlerne:

”Langt de fleste virksomheder i autobranchen er store virksomheder i skattemæssig forstand. Her betyder en udskydelse af moms i hhv. 15 og 7 dage i juli og august ingenting. Det vil være langt mere rimeligt, hvis de store virksomheder kunne udskyde deres momsindbetaling på samme vilkår som de mellemstore virksomheder”.

Likviditet skal sikres gennem registreringsafgiften

Autobranchens problem under Covid-19 er, at efterspørgslen på nye biler er styrtdykket kombineret med dyre varelagre. Derfor mangler bilforhandlerne akut likviditet. AutoBranchen Danmark har foreslået, at betaling af registreringsafgiften udskydes i mindst seks måneder for at sikre den nødvendige likviditet.

”I autobranchen vil en udskydelse af betaling af registreringsafgift være det bedste værktøj til at sikre likviditet. Det vil være langt mere effektivt end at udskyde betaling af skat, moms, AM-bidrag mv., fordi der kan være tale om meget store beløb for den enkelte forhandler. For staten er det også en god løsning, fordi branchen i februar fik forhøjet sin sikkerhedsstillelse markant, dermed er statens risiko minimal”, siger Gitte Seeberg.