1/7 2020

I en ny undersøgelse foretaget af AutoBranchen Danmark svarer et stort flertal af landets bilforhandlere, at ladeinfrastrukturen i deres region er ringe. Hvis danskerne for alvor skal købe flere elbiler, kræver det en helhedsplan fremfor drypvise aftaler, som den netop indgåede klimaaftale. Undersøgelsen viser også, at branchen ikke er ude af coronakrisen endnu. Perioden efter sommerferien kan blive hård.

I sidste uge indgik regeringen og et bredt flertal i Folketinget en klimaaftale med 100 millioner kr. til at opføre ladestandere i 2020 og 375 mio. kr. til at opstille endnu flere i 2021. I april blev der afsat 50 millioner kr. til ladestandere langs rastepladser på motorvejene, på landevejene og foran etageejendomme. Behovet er stort for investeringer til at udbygge ladenetværket, så det kan håndtere op mod 1 million elbiler i 2030.

Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark, siger: ”Vi har behov for meget snart at se en helhedsplan, som kan vise, hvordan ladeinfrastrukturen vil blive udbygget, så tiltroen til elbilerne for alvor kan vokse. Der kommer jævnligt drypvise politiske udmeldinger. Lad os nu se en langsigtet plan, hvor vi år for år kan se, hvor mange ladestandere der sættes op. Det vil skabe mere tryghed i bilkøbet”.

I den nye undersøgelse, som AutoBranchen Danmark har lavet blandt sine medlemmer, svarer nemlig hele 80% af de adspurgte, at der er for få ladestandere i deres lokalområde.

”Vi mangler helhedsplanen, som vil styrke tiltroen til elbilerne. Vi ved fra vores mange løbende medlemsundersøgelser, at forbrugerne lægger vægt på primært tre ting, når de skal købe elbil: En lang rækkevidde, det skal være nemt at oplade bilen, og prisen på elbilen skal ned. Ladeinfrastrukturen er en vigtig politisk opgave at få lagt kræfter i, så både forhandlere og forbrugere kan se, at infrastrukturen fungerer,” siger Gitte Seeberg.

Konsekvenser efter sommeren 2020

I dag er der knap 20.000 elbiler i Danmark. Kun 3% af forhandlerne tror på, at der vil være over 1 million elbiler på vejene i 2030. Langt hovedparten tror, der vil være under 250.000 elbiler i 2030. Undersøgelsen viser også, at der er behov for at få gang i bilsalget igen ovenpå coronakrisen. Forhandlerne er blevet spurgt til deres forventninger til tredje kvartal 2020. Hver fjerde forventer fyringer. Samtidig forventer knap 80%, at bilsalget for hele året 2020 falder kontra 2019. Forbrugerne har under krisen holdt igen med at købe nye biler. Det samlede nyvognssalg er gået ned med 30% siden 1. januar 2020 sammenlignet med samme periode sidste år. Flere forbrugere har i stedet valgt at købe en brugt bil.

Gitte Seeberg kvitterer for de sommerpakker, der er landet hos forbrugerne, som forhåbentlig også vil være med til at sætte gang i bilsalget:

”Mange bilforhandlere vil først mærke de største konsekvenser på den anden side af sommerferien. Derfor er jeg bekymret over en hurtig udfasning af hjælpepakkerne. Vi appellerer til, at der udvises fleksibilitet over for de virksomheder, der har ekstraordinært lange leveringstider og forsinkelser. Det lave salg i foråret vil for alvor først kunne mærkes om nogle måneder”.