Danmark har succes med skrotpuljer, hvor især de ældste dieselbiler sendes til genbrug med en økonomisk gevinst for forbrugerne, alt imens bilparken gøres mere miljøvenlig.

Derfor er det rigtig positivt, at der fra 6. april 2021 åbnes for en ny skrotpulje på 100 mio. kr., for ordningen har tidligere vist sig at være meget effektiv, forklarer Gitte Seeberg, adm. direktør hos AutoBranchen Danmark.

“De seneste par skrotpuljer har været så populære, at de er blevet opbrugt på ganske få uger. Det betyder, at op med 30.000 af de ældste dieselbiler er væk fra de danske veje, og det er godt i forhold til at nedbringe udledningen af skadelige partikler og omstille vores bilpark i en mere grøn retning”, siger Gitte Seeberg.

Forhøjelsen af skrotpræmien betyder, at man fra 6. april 2021 får 5.000 kr. for dieselbiler fra før 2006 frem for de normale 2.200 kroner. Der kan ansøges via. borger.dk eller virk.dk.

Kan bruges som kickstart

Både den danske og internationale autobranche har på grund af coronakrisen haft et turbulent år, hvor især salget af nye og mere miljøvenlige biler er gået kraftigt tilbage. I flere europæiske lande, herunder Frankrig, Italien og Tyskland har man taget forhøjede skrotpuljer i brug for at kickstarte bilbranchen, der beskæftiger op mod 13 mio. mennesker alene i EU, og som er bundet op på produktion og salg af nye biler.

“Der er god samfundsøkonomi i, at vi får fjernet nogle af de ældste og mest forurenende biler fra de danske veje, som så veksles til købet af nyere og mere miljøvenlige biler. Det er både godt for miljøet og hjælper en hårdt prøvet branche”, fortæller Gitte Seeberg.

Ifølge bilstatistik.dk kører der lige nu knap 50.000 dieselbiler rundt i Danmark, som er indregistreret før 31/12 2005. Flertallet af bilerne er af mærkerne Volkswagen, Peugeot og Toyota.

Foruden de 100 mio. kr. afsættes yderligere 5 mio. kroner i 2021, 10 mio. kroner i 2022 og 5 mio. kroner i 2023 til finansiering af afledte konsekvenser af initiativet, skriver Miljøministeriet.