AutoBranchen Danmark arbejder indgående med at belyse de vilkår, som landets bilforhandlere underlægges af deres importører.

Det sker som reaktion på en opsigtsvækkende dom i Østrig, hvor en Peugeot-forhandler vandt en retssag mod sin bilimportør, der angik at bilimportøren pålagde forhandleren en række vidtgående og undertrykkende foranstaltninger. Bilforhandleren fik tilkendt betydelige dele af sin forhandlerkontrakt ulovlige ud fra konkurrencereglerne i EU.

En mulig dansk retssag

AutoBranchen Danmark undersøger mulighederne for en eventuel dansk retssag. For at føre en retssag skal det afdækkes, hvilke lignende foranstaltninger, der gælder i Danmark mellem importører og forhandlere. Herefter skal det afdækkes, hvordan de foranstaltninger påvirker bilforhandleres muligheder for at drive en bilforretning på rimelige vilkår.

Hen over sommeren 2020 har AutoBranchen Danmark derfor foretaget en medlemsundersøgelse, hvor bilforhandlere blandt andet blev spurgt til:

  • Muligheder for markedsføring.
  • Bonus koblet til tilfredshedsundersøgelser.
  • Konkurrence fra datterselskaber.
  • Krav til indretning og lignende.
  • Trusler om ophævelse af forhandlerkontrakter.

“Der er tale om en meget kompleks dom fra Østrig, men AutoBranchen Danmark ser flere lighedstegn mellem de vilkår, som den østrigske bilforhandler påpegede i dommen og mange af besvarelserne i undersøgelsen”, siger Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark.

Fire vigtige punkter i østrigsk dom

Der er fire punkter i den østrigske dom, som især er relevante i en dansk sammenhæng og kan blive afgørende, hvis der kommer en dansk retssag.

Punkterne omhandler de mange restriktioner og vilkår, som er forbundet med en moderne forhandlerkontrakt mellem bilforhandler og importør. I den østrigske dom var stridspunkterne især:

  1. Prisfastsættelser og hertil faste priser.
  2. Bonus ved tilfredshedsundersøgelser.
  3. Salgsmål og hertil sanktioner.
  4. Konkurrence fra datterselskaber.

Tæt dialog med østriger

Foruden en undersøgelse af de danske forretningsvilkår er AutoBranchen Danmark også i tæt dialog med søsterorganisationen WKÖ, som var med til at føre retssagen for den østrigske bilforhandler.

”Vores gode dialog med WKÖ betyder, at vi får adgang til en række oplysninger om, hvordan sagen er forberedt og forløbet. Adgangen til disse oplysninger kan blive afgørende, hvis der kommer en dansk retssag, eller hvis der opstår flere lignende sager i Østrig eller andre lande”, forklarer adm. direktør Gitte Seeberg.

Dommen og den vigtige gruppefritagelse i EU

Sagen er langt fra afklaret, da PSA har anket dommen. Men uanset udfaldet af en evt. appelsag vil dommen stadig kunne få stor betydning, da dommen blandt andet bygger på EU-ret.

EU-lovgivningen på dette område, der reelt set er en undtagelse fra EU’s ellers strenge konkurrenceregler (gruppefritagelsen), skal genforhandles frem mod 2022, hvor de nuværende regler udløber.