En østrigsk Peugeot-forhandler vandt den 12. maj en stor sejr over den østrigske importør af Peugeot. De danske bilforhandlere er underlagt lignende restriktioner, som en østrigsk karteldomstol har kendt ulovligt.

Retssagen blev indledt af den østrigske forhandler Büchl mod PSAs importør i Østrig efter en længerevarende konflikt mellem forhandler og importør. AutoBranchen Danmarks østrigske søsterorganisation, WKO, der er medlem af samme europæiske paraplyorganisation CECRA, har samarbejdet med Büchl om retssagen.

Forhandleren fik medhold af en østrigsk karteldomstol i, at importøren brugte så vidtgående og undertrykkende foranstaltninger mod forhandleren, at er der reelt ikke længere var tale om en uafhængig forhandler.

Afgørelsen spænder over flere dele af forhandlerkontrakten, som både var i strid med den østrigske og EU’s konkurrencelovgivning. Ifølge AutoBranchen Danmarks juridiske chef, Eylem Ünüvar, betyder brugen af EU-retten at dommen potentielt kan blive brugt i andre lande, hvor PSA eller andre bilfabrikanter benytter lignende metoder.

”Dommen fra Østrig er meget markant og opsigtsvækkende. Det er første gang, at en autoriseret forhandler har vundet en så principiel retssag mod en bilimportør. Jeg er i gang med at nærlæse dommen, men jeg kan allerede nu sige, at jeg har set eksempler på lignende foranstaltninger mod danske forhandlere. Det er endnu for tidligt at vurdere, om der er grundlag for lignende sagsanlæg i Danmark, men vi vil følge sagen meget tæt”, siger Eylem Ünüvar.

Importørens foranstaltninger kendt ulovlige

Domstolen underkendte en række dele af forhandlerkontrakten ulovlig bla.:

  • Peugeots praksis om at tvinge forhandleren til at bidrage til markedsføringspriser, da det indskrænker forhandlerens ret til at selv at prisfastsætte sine produkter.
  • At forhandlerens bonus var koblet til tilfredshedsundersøgelser
  • At forhandlerens marginer reduceres, hvis den ikke kunne leve op til PSAs bevidst overdrevne salgsmål.
  • At PSAs datterselskaber konkurrer direkte med forhandlerne med lavere priser.

På eftermarkedet blev et dyrt kontrolsystem, der udhuler forhandlerens mulighed for at tjene penge på garantiarbejde, kendt ulovligt. Tilsvarende må PSA ikke pålægge omkostninger til Mystery shopping på forhandleren.

Politisk fokus på forhold mellem forhandler og importør

Sagen er langt fra afklaret, da PSA forventes at anke dommen. Men uanset udfaldet af en evt. appelsag vil dommen stadig kunne få stor betydning, da dommen bygger på EU-retten. EU-lovgivningen på dette område, der reelt set er en undtagelse fra EU’s ellers strenge konkurrenceregler (gruppefritagelsen), skal genforhandles frem mod 2022, hvor de nuværende regler udløber.

Eylem Ünüvar ser perspektiver i dommen i forbindelse med genforhandlingen.

”Dommen viser, at nogle importører går over grænsen både moralsk og juridisk selv om, at importørerne siden 2013 har været undtaget fra konkurrencereglerne i EU. Frem mod 2022 vil AutoBranchen Danmark sammen med CECRA forsøge at sikre forhandlerne bedre vilkår ved genforhandlingen af gruppefritagelsen”, siger Eylem Ünüvar.