Den 1. oktober 2023 træder de nye miljøzonekrav i kraft. Kravene betyder, at dieseldrevne personbiler fra før 2011 (Euro 1-4) ikke må køre i miljøzonerne uden partikelfilter. Færdselsstyrelsen har i den anledning lavet en vejledning rettet mod private bilejere om kravene til eftermontering. Vejledning er også lavet for at hjælpe værksteder og synshaller med at tage dialogen med forbrugerne om eftermontering af partikelfiltre. Vejledningen er meget simpel og lettilgængelig på en enkel side, så man kan med fordel hænge vejledningen [...]


Det kræver login at tilgå indholdet

Hvis du eller din virksomhed ikke er medlem af AutoBranchen Danmark, ansøger I her:

Bliv medlem