Økonomien hos stadig flere skadescentre og autolakerere bestemmes af de pris- og samarbejdsaftaler, som forsikringsselskaberne bruger i forbindelse med opgørelser i systemet Autotaks.

Og det kan være en rigtig god idé at sætte sig ned med prisaftalerne og regne dem igennem i forhold til det budget, man har lagt i virksomheden med lønninger, materialer og andre faste udgifter.

”Prisaftalerne er med til at afgøre, om det arbejde, man udfører på forsikringsbiler, er rentabelt. Derfor skal man også læse prisaftalerne igennem med kritiske øjne i forhold til, om der er forretning i det”, siger Jørgen Petersen, der arbejder som forsikringskonsulent hos AutoBranchen Danmark.

”Vi anbefaler, at man én gang årligt tager prisaftalerne op til forhandling, og her er det ikke udelukkende timepriserne, der skal fokuseres på. De enkelte forsikringsselskaber lægger også specialaftaler ind i deres samarbejds- og prisaftaler”.

Her nævner Jørgen Petersen som eksempel faste priser på lim, tilbehør ved rudeskift og begrænsninger i reparationsprocesser, så man ikke afregnes på samme niveau, som lak- og bilproducenternes ellers foreskriver. Derfor bør man ifølge forsikringskonsulenten få læst hele aftalegrundlaget godt igennem.

“Der kan sagtens ligge mange arbejdsopgaver i aftalegrundlaget, som måske er langt mere omfattende eller tidskrævende, end den afregning, som prisaftalen lægger op til. Det kan man bruge til et sagligt oplæg over for sit forsikringsselskab”, siger Jørgen Petersen.

Flere fortrolighedserklæringer

Som AutoBranchen Danmark har kunnet fortælle om i den senere tid, mødes flere værksteder og tilknyttede autolakerere af fortrolighedserklæringer – også kendt under den engelske forkortelse, NDA (non disclosure agreements).

Det er juridiske dokumenter, som betyder, at værksteder ikke må videregive indholdet af prisaftaler, som forsikringsselskaber udstikker til dem.

Tilsvarende er fortrolighedserklæringer også udtryk for, at gammeldags mund-til-mund-aftaler uddør og erstattes af faste prisaftaler på tværs af alle værksteder og autolakerere, der arbejder sammen med bestemte forsikringsselskaber.

Det er kun de overordnede elementer i fortrolighedserklæringerne, der kan rådgives i juridisk. Men herunder ligger der er visse muligheder:

”Der kan inde for både karrosseri og autolakering være bestemte fremgangsmetoder som eksempelvis teknikker ved tre og fire lags lakering, tillæg til værnemidler for stop af smittespredning og så videre. Det er derfor, man regelmæssigt skal forhandle om sine prisaftaler for at gøre tydeligt opmærksom på opgaver eller tillæg”, siger Jørgen Petersen fra AutoBranchen Danmark.

Hjælp til Autotaks

AutoBranchen Danmark yder support til Autotaks – herunder support til korrekte opgørelser. Det omfatter bl.a.:

Du kan læse meget mere om vores support her