Weekenden bød på endnu en justering af hjælpepakkerne. Her kan du få et overblik over hjælpepakkerne og se de frister, som din virksomhed skal være opmærksom på.

Den 18. april meddelte et samlet folketing, at de er nået til enighed om en større justering af hjælpepakkerne til erhvervslivet.

Ingen justeringer af hjælpepakkerne er blevet vedtaget i Folketinget endnu, derfor kender vi ikke andre detaljer end dem, du kan finde i overblikket herunder. AutoBranchen Danmark vil naturligvis opdatere løbende, heriblandt om yderligere detaljer og ansøgningsfrister.

Lønkompensation

Med lønkompensationsordningen kan virksomheder få dækket op til 30.000 kr. af en eller flere medarbejderes løn i perioden 9. marts-8. juni 2020. Det er krav for at benytte ordningen, at mindst 30 procent af medarbejderne eller 50 ansatte skal være fyringstruede. Læs mere her. I weekendens aftale støtter hele Folketinget, at regeringen drøfter muligheden for at forlænge ordningen med arbejdsmarkedets parter. Dermed vil ordningen sandsynligvis blive forlænget til den 8. juli.

Ansøgning til ordningen foregår gennem Virksomhedsguiden.dk. Det er muligt at ansøge om lønkompensation til og med 30. juni 2020.

Refusion af faste udgifter

Virksomheder, der forventer at lide et omsætningstab i perioden 9. marts-8. juni på mindst 40 procent, kan ansøge om refusion af deres faste udgifter. Med weekendens aftale gøres ordningen tilgængelig for flere virksomheder og udvides til 8. juli 2020. Samtidig sænkes kravet på 40 procents omsætningsnedgang til 35 procent for hele perioden 9. marts-8. juli. Ændringen betyder, at der fremover kompenseres på følgende måde:

  • 80 procent, hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 procent.
  • 50 procent, hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 procent.
  • 25 procent, hvis omsætningsnedgangen har været på 35-60 procent.

Weekendens aftale ændrer også ved andre væsentlige detaljer. Tidligere var det et krav, at virksomheden skulle have faste omkostninger på mindst 25.000 kr. over tre måneder. Det krav sænkes nu til 12.500 kr. Den øvre grænse for udbetaling af kompensation rykkes også fra 60 mio. kr. over tre måneder til 110 mio. kr. over fire måneder. Der indføres også forbud mod at udbetale aktieudbytte eller tilbagekøb af aktier i regnskabsårene 2020 og 2021 for virksomheder, der benytter den udvidede periode.

Sidst men ikke mindst kan der være gode nyheder for de virksomheder, der har haft underskud i 2019 og derfor bliver modregnet i deres kompensation. Regeringen skal nu undersøge, om der kan laves en ny ordning, hvor virksomheder ikke bliver modregnet i samme grad som nu. Det forudsætter, at den nye løsning ikke er i strid med EU’s regler for statsstøtte, som er årsagen til den nuværende modregning.

Virksomheder skal ansøge to gange, hvis der ønskes kompensation i den fulde periode. Det er muligt at ansøge om kompensation for perioden 9. marts-8. juni til og med 30. juni. Ansøgning foregår gennem virksomhedsguiden.dk.

Kompensationsordning for selvstændige og små virksomheder

Selvstændige og små virksomheder med omsætningsnedgang på mere end 30 % kan få kompensation fra staten. Kompensationen hæves nu fra 75 procent til 90 procent af omsætningstabet, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned. Ordningen gøres også tilgængelig for flere virksomheder, da grænsen for at benytte ordningen bliver hævet til maximalt 25 ansatte. Ordningen udvides tilsvarende med ordningen om refusion af faste udgifter til at være gældende frem til 8. juli.

Ansøgning foregår gennem Virksomhedsguiden.dk. Det er endnu ukendt, hvordan ansøgningsprocessen vil være efter weekendens aftale. AutoBranchen Danmark vil opdatere løbende herom.

Tilbagebetaling af moms

Med weekendens aftale gennemføres regeringens forslag om, at momsindbetalinger fra marts måned kan tilbagebetales som et rentefrit lån frem til 1. april 2021. Når forslaget vedtages i Folketinget, vil virksomheder kunne ansøge om tilbagebetaling i perioden 1. maj-15. juni. Læs mere om tiltaget her.

Loft over skattekontoen fjernes

Fra 4. maj 2020 til 1. april 2021 fjernes loftet på skattekontoen. Dermed får virksomheder, der ikke er i likviditetsproblemer, mulighed for at forudbetale skat og moms eller indbetale som normalt i førnævnte periode.

Fremrykning af udbetaling fra skattekreditkontoen

Vækstvirksomheder har mulighed for at benytte skattekreditkontoen, der giver mulighed for at få udbetalt skatteværdien af op til 25 mio. kr. Dermed kan skattekreditkontoen bruges til at finansiere forsknings- og udviklingsinitiativer for virksomheden. For regnskabsåret 2019 ville denne kredit først blive udbetalt i november, men det fremrykkes nu til juni.

Virksomheden vil skulle ansøge om tidligere udbetaling. Mere information om denne proces følger efter vedtagelse i Folketinget.

Garantiordning ved optagelse af nye lån

Vækstfonden kan under visse omstændigheder stille garanti ved optagelse af lån til at dække omsætningstab, der skyldes Covid-19-krisen. Garantien kan maksimalt udgøre 70 procent af lånebeløbet. Virksomheden skal have haft en omsætningsnedgang på minimum 30 procent.

Det er den enkelte virksomheds pengeinstitut, der skal ansøge hos Vækstfonden. Der er ikke sat en ansøgningsfrist på nuværende tidspunkt.

Garantistillelse til eksportvirksomheder

Danmarks Eksportkredit (EKF) kan stille garanti ved optagelse af nye lån, der skal dække omsætningstab blandt eksportvirksomheder. Garantien er på 80 procent af det nye lån og vil kræve, at eksportvirksomheden har haft et omsætningstab på minimum 30 procent.

Det er den enkelte virksomheds pengeinstitut, der skal ansøge hos EKF. Der foreløbig ikke lavet en ansøgningsfrist. Læs mere her.

Suspendering af G-dage forlænges

Som tidligere omtalt af AutoBranchen Danmark er G-dagene suspenderet i perioden 27. marts-31. maj 2020. Ordningen forlænges nu til og med 30. juni. 2020.

Kan din virksomhed bruge hjælpepakkerne?

Advokatfirmaet Kromann Reumert har lavet en beregner, der kan give et overblik over, hvilke hjælpepakker din virksomhed som udgangspunkt er berettiget til. Du kan finde beregneren her.