(Bemærk, at artiklen er udgivet 27. marts 2020 og at hjælpepakker, lovgivning og øvrige tiltag i corona-krisen kan have ændret sig. Gå til vores tema-univers for de nyeste historier)

Folketinget har vedtaget en ændring i det regelsæt, der regulerer virksomheders betaling af G-dage ved arbejdsfordeling og hjemsendelse af medarbejdere.

Den 26. marts blev en lovændring stemt igennem Folketinget, der betyder en midlertidig og delvis suspendering af reglerne om G-dage. Arbejdsgivergivergodtgørelse, forkortet G-dage, er den godtgørelse som arbejdsgivere skal betale til medlemmer af en a-kasse ved ansættelsesforholdets ophør.

Godtgørelsen består af, at virksomheden skal betale de to første ledighedsdage, forudsat at den ansatte har fået løn for mindst 74 timer inden for de sidste fire uger af ansættelsesforholdet.

Suspenderingen betyder, at d. 27. marts frem til 31. maj 2020 skal arbejdsgivere ikke betale G-dage, hvis den ansatte bliver sendt hjem eller er underlagt arbejdsfordeling på arbejdspladsen. Det kræver dog, at arbejdsfordelingen eller hjemsendelsen er startet efter lovens ikrafttræden.

Hvis medarbejdere opsiges, så gælder de almindelige regler om betaling af G-dage stadig. Det samme gælder, hvis medarbejdere hjemsendes på grund af anden arbejdsmangel, så skal der også betales G-dage efter de almindelige regler. Afskediges eller hjemsendes en medarbejder som følge af force majeure, så skal der imidlertid ikke betales G-dage.

Arbejdsfordelinger eller hjemsendelser, der påbegyndes mellem lovens ikrafttræden og 31. maj, vil også være omfattet af suspenderingen, hvis ledighedsdagene ligger efter 1. juni 2020.

Hjemsendelser eller arbejdsfordelinger, som er startet forud for lovens ikrafttræden, og hvor de ledige dage ligger fra og med lovens ikrafttræden, omfattes ikke af suspensionen, men følger de almindelige regler ovenfor.