Nye bæredygtighedskrav risikerer at blive en stor administrativ byrde for de små, hvis ikke de store virksomheder stiller ensartede krav til de små. 

Debatindlæg fra Jesper Kronborg, branchedirektør Dansk Erhverv Transport, Erik Østergaard, adm. direktør i DTL – Danske vognmænd og Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark bragt på Børsen.dk d. 27. juni 2023.  

Transportsektoren er i disse år i gang med den grønne omstilling. Vejtransporten bliver grønnere, og efterspørgslen på klimavenlige løsninger stiger.  

Det er ikke kun vigtigt for de danske ambitioner om at reducere vores klimabelastning med 70 procent i 2030, men også noget, der er med til at udvikle og fremtidssikre transportsektoren.  

Et vigtigt skridt mod den grønne omstilling er indsamling og rapportering af virksomhedernes påvirkning af klima og miljø, så både kunder og forbrugere kan få en større indsigt i deres udledninger.  

Vi vil gerne appellere til, at landets mindre virksomheder bliver hjulpet godt i gang, når de skal levere oplysninger om bæredygtighed til deres store kunder. Det er ikke noget, vi bare bør overlade til dem selv. Vi foreslår partnerskaber på tværs af virksomheder og sektorer, så når de store virksomheder stiller krav nedad i forsyningskæderne, og efterspørger data fra deres underleverandører, så er det med fælles krav, så de små kan følge med.  

Nogle af landets største virksomheder er allerede begyndt at rapportere om alt fra klimabelastning til deres generelle økologiske fodaftryk på planeten. Det er godt. Men netop fordi mange store virksomheder rapporterer om fx deres scope 3-udledning i leverandørkæden, bliver mange små- og mellemstore virksomheder allerede nu bedt om at levere oplysninger om, hvor meget CO2, de udleder, og hvordan de påvirker miljøet.  

Større virksomheder har generelt større administrative muskler og har allerede gjort sig erfaringer med rapportering om påvirkning af klima og miljø. For mindre virksomheder er det en ny opgave, der skal løftes af få personer og med færre ressourcer. Tænk bare på en autolakerer med et par ansatte, hvor det måske er ægtefællen, der står for regnskaberne eller tænk på et mindre vognmandsfirma, hvor køre-hviletiderne allerede er en stor administrativ udfordring. Hovedkompetencerne er at sælge, reparere eller lakerere biler eller til at få varen hurtigst og sikrest fra a til z – ikke at opgøre og dokumentere udledningen af CO2 eller spildevand.  

Det er ikke fordi, SMV’erne ikke gerne vil. Danmark er fyldt med små- og mellemstore virksomheder, der arbejder benhårdt på at finde grønne løsninger. Vores bekymring er, om der bliver stillet forskellige krav alt efter om det er virksomhed A eller B, som den lille vognmand leverer til, eller om det er firmabil 1 eller firmabil 2, man skal yde service på. Vi vil gerne sikre, at opgaven bliver løst, så vi sikrer bæredygtig omstilling og på samme tid får SMV’erne med.  

Vi ønsker, at landets mindre virksomheder kender deres klimaaftryk og miljøpåvirkning, at ressourcerne bliver brugt bedst muligt, og at rapporteringen er enkel og ensartet – kort sagt at virksomhederne også oplever, at den er værdifuld. 

Flere branchepartnerskaber er vejen frem. Vi vil gerne opfordre til, at detailkæderne arbejder sammen med transportørerne og at vognmændene går i dialog med værkstederne. Vi har en fælles interesse i at hjælpe dem på vej.  

Bæredygtighedsrapportering har til formål at skabe bevidsthed om og handling mhp. at reducere bl.a. klimaaftryk. Det er en politisk prioritet, som vi er enige i. Men det bør også være en prioritet at sikre, at rapporteringen bliver værdiskabende og operationel og ikke bliver en klods om benet for erhvervslivet.  

Dét er vores bekymring – og tiden er derfor til partnerskaber og samarbejde, så vi kan skabe de rette rammer, så alle kan være med. 

Indlægget kan læses på borsen.dk her: https://borsen.dk/nyheder/opinion/debat-staerke-partnerskaber-skal-sikre-baeredygtig-omstilling-for-alle-virksomheder