Du bør lave et grundigt tjek af kunden inden han eller hun låner eller leaser en bil af dig. Eller af din medarbejder, hvis han eller hun skal køre i en af virksomhedens biler.

Sådan lød det vigtigste råd på den juridiske fagsnak på AutoBranchen Danmarks årsdag i Brande.

Hele branchen venter fortsat på at se, hvad der sker med en sag fra autobranchen – bliver en beslaglagt bil konfiskeret eller leveret tilbage til den retmæssige ejer?

”Vi kommer til at føre en sag hele vejen, hvis det skulle være nødvendigt, men jeres vurdering af kunden er alfa og omega. Tjek kørekort, straffeattest – har han eller hun tidligere været straffet for vanvidsbilisme” sagde jurist i AutoBranchen Danmark Ida Nynne Daarbak Reislev til deltagerne. Hun konstaterede også, at der er flere redskaber på vej, som kan tjekkes inden lease/udlån til kunder.

En panthaverdeklaration og forsikringsløsningen fra Gjensidige var også med på listen over gode og fornuftige forholdsregler.

Også ABAF’s to dygtige jurister, advokat Maria Barfoed og juridisk konsulent William Vegenfeldt var med på fagsnakken, og de gav gode råd i forhold til især medarbejdere og vanvidskørsel.

”Undtagelsen til udgangspunktet om konfiskation er, at arbejdsgiveren godtgør at konfiskation er uforholdsmæssig indgribende. I den vurdering vil der blive lagt vægt på, om arbejdsgiver havde mulighed for at vide om medarbejderen var til bøjelig til at bryde færdselsloven. Man har derfor potentielt en svær sag i tilfælde af, at du som arbejdsgiver er bekendt med, at din medarbejder tidligere har begået flere eller grove færdselsovertrædelser,” sagde William Vegenfeldt.

Maria Barfoed tilføjede, at det altid er en god ide med en tro-og-love erklæring på de ansatte, som kører i virksomhedens biler.

”Det er også en god ide med et tillæg til ansættelseskontrakten eller en bilpolitik, hvis en medarbejder har fået stillet en bil til rådighed. Tillægget skal indeholde et forbehold for at rette et erstatningskrav mod medarbejderen i tilfælde af konfiskation,” sagde hun.

Hvornår går kontrollen over grænsen?

Hvornår er det nok med kontrol og hvornår går man over grænsen? Det spørgsmål blev diskuteret på opfordring fra nogle af deltagerne.

Et godt råd var desuden at købe nogle billigere lånebiler til værkstedet, så tabet ikke bliver så stort, hvis man skulle miste en bil.

”Det er klart, at tjekket af kunden gerne må være proportionalt med risikoen. Tro-og-love erklæringen er god at have udfyldt,” sagde Maria Barfoed.

En deltager ville gerne høre om forskelsbehandling, for måske skal nogle tjekkes mere grundigt alt efter hvilken kunde, der er tale om.

”Ja, det er et meget ømt punkt, som man skal være varsom med. Vi vil ikke anbefale, at man har en politik om, at man skal tjekkes ekstra grundigt, hvis man fx har en bestemt alder eller ser ud på en bestemt måde. Det bør altid være op til en konkret vurdering, hvilke sikkerhedsforanstaltninger man tager i brug over for den enkelte kunde,” sagde William Vegenfeldt.

De to ABAF-jurister præsenterede arbejdsgiverforeningen for deltagerne. ABAF tager sig af alt, der har med arbejds- og ansættelsesretslige regler at gøre. Det gælder personalejura, overenskomster, arbejdsmiljøsager, uddannelse/lærlinge, HR og ledelse.