I autobranchen er prøveskilte på bilerne noget af det mest naturlige og hverdagsagtige, man kan forestille sig. Tilladelserne til brug af faste prøveskilte gives for fem år ad gangen, og det sker jo, at en sådan tilladelse udløber.

Det kan også ske, at den lovpligtige forsikring, som skal være tegnet for at få tilladelse til faste prøveskilte, er ophørt.

I den forbindelse har Motorstyrelsen nu præciseret sin vejledning og procedure for, hvordan bilforhandlere og andre skal agere, når tilladelsen til faste prøveskilte udløber.

Motorstyrelsen skriver sådan her i en meddelelse på sin hjemmeside:

”Motorstyrelsen har konstateret et behov for at præcisere, hvilke regler der gælder, når tilladelsen til faste prøveskilte udløber, eller den lovpligtige ansvarsforsikring ophører. Det skyldes, at flere erhvervsdrivende har opfattelsen af, at de fortsat kan anvende deres faste prøveskilte, selvom de først søger om fornyelse, efter at deres tilladelse er udløbet. Der er ligeledes erhvervsdrivende, hvis lovpligtige ansvarsforsikring er ophørt, men som har den opfattelse, at de fortsat kan anvende prøveskiltene, selvom de ikke har bragt deres forsikringsforhold i orden inden for den fastsatte frist.”

Motorstyrelsen fortæller på hjemmesiden, at ansøgningen om fornyelse skal ske senest en måned før aftalens udløb. Motorstyrelsen sender en påmindelse til virksomheden omtrent to måneder før tilladelsen udløber.

Se mere hos Motorstyrelsen her