Med sit forslag til finanslov for 2023 afsætter regeringen blandt andet penge til omstilling af den statslige bilflåde og et løft af de forberedende grunduddannelser 

Manglen på arbejdskraft har længe plaget autobranchen, ligesom der har været fokus på at tiltrække flere til de uddannelser, som skal sikre, at der også i fremtiden er arbejdskraft at beskæftige i autobranchen.  

Hverken den ene eller den anden udfordring kan løses med et fingerknips, men med sit forslag til finansloven for 2023 gør regeringen en indsats for at løfte de forberedende grunduddannelser (FGU), der skal sikre, at flere får en uddannelse.  

I sit forslag til finanslov for 2023 vil regeringen således afsætte 760 millioner kroner over fire år til et løft af FGU-institutioner.  

Og det er særdeles positivt, fastslår Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark.  

“Med et løft af FGU’erne kan vi forhåbentlig undgå, at så mange unge som i dag ender uden en uddannelse. Det vil være godt for de unge selv, og det kan også være godt for autobranchen, hvis de unge efterfølgende spores ind på af branchens uddannelser,” siger Gitte Seeberg og fortsætter:  

“I dag står titusindvis af unge mellem 15 og 24 uden hverken uddannelse eller job og mange af de forberedende grunduddannelser har ikke tilstrækkeligt med ressourcer til at tiltrække de unge og sikre høj nok kvalitet i undervisningen. På finansloven for i år løftede man FGU’erne, og det er positivt, at regeringen vil gøre det samme næste år. Det håber jeg får bred politisk opbakning,” siger hun. 

Samtidig roser Gitte Seeberg, at der i finanslovsforslaget også er fokus på den grønne omstilling af bilparken. Således er der afsat 80 millioner kroner over fire år til omstilling af den statslige bilflåde – specifikt så nogle af statens personbiler kan blive emissionsfri biler, altså elbiler eller brintbiler.  

“Det er åbenlyst, at staten bør gå forrest, når det kommer til den grønne omstilling af transportsektoren. Derfor er det positivt, at der afsættes millioner af kroner til det i regeringens forslag til finanslov. Man kunne ønske sig, at det gik endnu hurtigere, ligesom man kan overveje, hvor mange biler, der kan købes over en fireårig periode for 80 millioner kroner, men jeg vil gerne rose initiativet. Det er så afgjort et skridt i den rigtige retning,” siger Gitte Seeberg. 

Regeringens forslag til finanslov skal forhandles på plads af Folketingets partier i løbet af de kommende måneder, og som hovedregel præsenteres en endelig aftale i november eller starten af december.  

Da det er er uvist, hvornår der udskrives valg til Folketinget, og da valgets resultat i sagens natur er uafklaret, er det dog langt fra sikkert, at regeringens forslag bliver til virkelighed. 

Fotograf: Mikkel Fauerby