Fra flere politiske partier lægges der op til en evaluering af loven om vanvidsbilisme. Her er det afgørende, at man samtidig guider autobranchen til, hvordan man bedst undgår konfiskation, fastslår Gitte Seeberg. 

Loven om vanvidsbilisme har nu været gældende i over to år. I de to første år er over 1900 biler blevet konfiskeret af politiet, fordi der er kørt vanvidsbilisme i dem.  

Fra politisk side er man tilfredse med loven, men flere af de politiske partiers retsordførere fastslår overfor Ekstra Bladet, at de ønsker en evaluering af loven med henblik på at undersøge om straffen for at overtræde loven skal skærpes.  

AutoBranchen Danmark har gennem længere tid presset på for en revidering af loven, der sikrer en vejledning til forhandlerne for at undgå konfiskation.  

Den tidligere S-regering varslede en stramning af loven om vanvidsbilisme før sidste valg. I dag tilføjer justitsminister Peter Hummelgaard, at regeringen følger udviklingen: 

“Regeringen vil fortsætte med at følge effekten af stramningerne på området for vanvidskørsel og løbende se på muligheden for at skærpe indsatsen mod vanvidskørsel,” skriver Hummelgaard i en mail til Ekstra Bladet.  

En af dem, der også er tilfredse med loven, er Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen, der glæder sig over antallet af konfiskerede biler. Han anerkender overfor Ekstra Bladet, at det kan være frustrerende at få konfiskeret sin bil, hvis man ikke selv har kørt vanvidskørsel i den. 

“Der er selvfølgelig situationer, hvor bestemmelsen rammer forkert, men vi kan ikke lave den anderledes, for så ville det blive misbrugt. Det betyder, at den, der låner sin bil ud, skal være ekstraordinært agtpågivende over for, hvem vedkommende låner bilen ud til,” siger Preben Bank Henriksen til Ekstra Bladet. 

Fra Moderaternes retsordfører Henrik Rejnholt Andersen lyder det, at man ikke bare beslaglægger biler for at gøre det, men kun når det er nødvendigt. Han lægger op til en evaluering af loven, før der skal tages stilling til, om der skal gennemføres en stramning af loven: 

“Jeg mener ikke, at man skal skærpe for at skærpe. Man skal have eksperter, politi og de relevante myndigheder ind over, når man skal revurdere denne lov,” siger Henrik Rejnholt Andersen til Ekstra Bladet.  

Konservatives og Dansk Folkepartis retsordførere siger til Ekstra Bladet, at de ønsker, at straframmerne udnyttes bedre.  

Vejledning til forhandlere er afgørende

For AutoBranchen Danmark er det afgørende, at politikerne leverer en vejledning til branchen, så de på bedst mulig vis kan sikre sig mod, at der bliver kørt vanvidskørsel i deres køretøjer, eller at deres bil bliver konfiskeret i forbindelse med eksempelvis prøvekørsler, lånebil eller leasing. Her har der været flere sager, hvor forhandlere og værksteder har mistet deres bil, selvom de ikke selv har gjort sig skyldige i vanvidskørsel. 

“Man kan ikke være uenig i, at vanvidsbilisme skal bekæmpes. Og derfor er det også totalt uholdbart, at bilforhandlere her to år efter lovens indførsel stadig ikke kan få svar på, hvordan de bedst muligt sikrer sig mod konfiskation, hvis deres kunder kører vanvidsbilisme under en prøvetur,” fastslår Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark. 

“Målet med vanvidsbilismeloven må være at stoppe vanvittig kørsel frem for at konfiskere biler. Bilforhandlerne har krav på en vejledning, der forklarer, hvordan de bedst muligt sikrer sig mod, at der bliver kørt vanvidsbilisme i deres bil,” fastslår hun.  

AutoBranchen Danmark er i løbende dialog med politikere om vanvidsbilismeloven og vil igen fastslå vores politiske pointer over for dem i forbindelse med, at flere politikere altså åbner for revision af loven.  

 “Vi arbejder hårdt på at få politikerne til at bløde op overfor autobranchen, men de er meget glade for loven, så det er op ad bakke,” siger Gitte Seeberg.