Forsikringsbranchen går galt i byen, hvis man sidestiller brugte dele og kopidele. Der er afgørende forskelle, både når det kommer til kvalitet og til klimapåvirkning, lyder det fra AutoBranchen Danmarks eftermarkedschef.  

Fra mange forsikringsselskaber kommer der i dag hyppige krav til skadesbranchen om, at skader repareres med alternativer til nye, originale reservedele.  

Men ofte skelnes der ikke mellem alternativerne til de nye originale dele – og reservedelene går under den samlede betegnelse alternative dele. Eksempelvis i Autoflex som både indeholder brugte reservedele og billige kopidele. 

Og det er dybt problematisk, fastslår Nicky Bobak, der er eftermarkedschef i AutoBranchen Danmark.  

For hvor der er en klimagevinst ved at bruge brugte, originale reservedele, er det samme langt fra tilfældet, når det kommer til kopidele, der jo er nye dele, ligesom der ofte også er store kvalitetsmæssige forskelle.   

Brugen af de forskellige dele påvirker også driften og forretningen på meget forskellig vis.  

“Jeg forstår godt, at forsikringsselskaberne har fokus på grøn omstilling, men det går helt i sort for mig, når man bruger kopidele med det formål. Man skal skille skidt og kanel. Der er utrolig stor forskel på brugte dele og kopidele, og det bør afspejles i forsikringsselskabernes ageren overfor skadesbranchen,” siger Nicky Bobak.   

Samtidig påpeger Bobak, at det er afgørende, at afregningen skal følge med, når det kommer til brugen af brugte dele, som ofte tager længere tid at bruge end nye, originale dele, hvilket også er dokumenteret i undersøgelser blandt AutoBranchen Danmarks medlemmer.   

“Der er både spørgsmålet om øget tidsforbrug, hvor der skal sikres, at der betales for eksempelvis tilpasning og rensning af brugte dele, men også spørgsmålet om at sikre den avance, som værkstederne har på nye, originale dele følger med, når forsikringsselskabet ønsker brug af brugte dele,” siger Nicky Bobak.  

“Brugen af brugte dele handler om at sikre genbrug og gøre noget godt for klimaet. Det er kun godt, men det skal afspejles i betalingen. For ellers er det bare en spareøvelse, og så skal man stå ved det fra forsikringsselskabernes side,” siger Nicky Bobak.   

Brug af kopidele har konsekvenser

Når det kommer til kopidele, er det – udover at det er vigtigt, at de adskilles fra brugte, originale reservedele – dels vigtigt, at forsikringsselskaberne ikke sælger det som et bæredygtighedsinitiativ og samtidig er det vigtigt, at de er åbne om og forstående over for, hvilke konsekvenser brugen af kopidele har.  

Det gælder både i forhold til kvaliteten, som ofte halter og kommunikationen med kunden om dette, men det gælder også i forhold til processen omkring leveringer, som ganske hyppigt også lader en del tilbage at ønske, påpeger Nicky Bobak:  

“Der er utroligt mange udfordringer og ja, problemer, ved brugen af kopidele. Det vigtigste er naturligvis kvaliteten, men også kundehåndteringen fylder, ligesom leverandørerne af kopidelene ofte ikke har styr på processerne,” siger Nicky Bobak.  

Han opfordrer derfor til, at man stopper med at bruge samlebetegnelse alternative dele om brugte dele og kopidele.   

“Der bør skelnes benhårdt mellem brugte, originale dele og kopidele. De har intet med hinanden at gøre. Og hvis man ikke anerkender det, har man for mig at se et problem. Vi skal som branche blive bedre til at skelne mellem, hvornår vi tager miljøhensyn og hvornår vi tager økonomiske hensyn, og det gør Autoflex desværre ikke i dag,” siger Nicky Bobak.