Både værksteder og autolakerere kan få besøg af Arbejdstilsynet i den kommende tid. Det sker for at sikre, at virksomhederne overholder reglerne for især værnemidler, værktøj, løfteudstyr, uddannelsesbeviser, kørekort og øvrige dokumenter.

Herunder en Arbejdspladsvurdering (APV) og en kemisk APV, der viser, hvordan man håndterer kemiske produkter.

René Thomsen, lakkonsulent hos AutoBranchen Danmark, er dagligt i kontakt med autolakerere og værksteder. Han opfordrer alle til at få bragt orden i både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

“Arbejdstilsynet har fået tilført langt flere ressourcer end tidligere til at gennemføre kontrolbesøg, og det omfatter også autobranchen, hvor især værksteder og autolakerere vil være i fokus. På kontroleftersynene gennemgås mange af de relevante maskiner og værktøj. Tilsynet har også fokus på de rette værnemidler for medarbejderne, og det kunne eksempelvis være friskluftssystemer, siger René Thomsen og tilføjer:

“Sammenlagt skal det bidrage til, at man har en sikker arbejdsplads, hvor risikoen for dødsulykker eller alvorlige skader er minimeret mest muligt.

AutoBranchen Danmark herunder lavet en tjekliste, der kan bruges af både værksteder, autolakerere og øvrige aktører i branchen:

  • Fremvis jeres Arbejdspladsvurdering APV (den skal revideres hvert tredje år). Har du brug for hjælp til at lave en APV, så læs mere her.

  • Fremvis jeres kemiske APV, hvor I dokumenterer korrekt håndtering og anvendelse af diverse produkter til eksempelvis lakering, rengøring og lignende. Er du i tvivl om, hvordan det gøres korrekt, så læs mere her.

  • Fremvis seneste kontroleftersyn af jeres friskluftsystem. Er du i tvivl om, hvordan det gøres korrekt, læs mere her.

  • Fremvis kopier af jeres medarbejderes kørekort og beviser til håndtering af køretøjer, maskiner og lignende.

  • Fremvis sikkerhedsgodkendelse af jeres løfteudstyr. Hav også alle brugsanvisninger til maskiner og tekniske hjælpemidler klar.

  • Vær sikker på, at udvalgte medarbejdere har lovpligtig uddannelse.

Læs mere og forbered jer her:

Guide fra Arbejdstilsynet: Bliv klar til tilsynsbesøg

AutoBranchen Danmark arbejder sammen med ABAS Miljøservice, der rådgiver om blandt andet kemiske APV, friskluftsystemer, affaldshåndtering og lignende. Læs mere her.