Efter et år med corona-restriktioner og nedlukning kan der være masser af virksomheder, som ønsker at give medarbejderne en større julegave end normalt. Det kan også være, at nogen vil give en større julegave eller en ekstra gave som følge af aflyst julefrokost. 

Derfor er der nogle regler at holde sig for øje.  

En julegave fra arbejdsgiver til medarbejderne er skattefri, såfremt den ikke overstiger en værdi på 900 kroner.  

“Beløbet reguleres fra år til år, men når det gælder øvrige gaver, er disse skattepligtige, hvis værdien af alle årets gaver fra arbejdsgiveren overstiger 1.200 kroner. I dette beløb indgår også julegaven, som dog stadig er skattefri, hvis blot den holder sig indenfor de 900 kroner, men jo dyrere julegaven er, jo mindre plads er der til øvrige gaver,” siger Ida Nynne Daarbak Jensen, jurist i AutoBranchen Danmark.  

Hun forklarer, at hvis julegaven har en værdi svarende til det maksimalt tilladte – altså 900 kroner, kan der således kun gives øvrige gaver for 300 kroner. Har julegaven en værdi på 600 kroner, kan arbejdsgiveren skattefrit give øvrige gaver for et tilsvarende beløb. 

Overskrider man de 1.200 kroner, bliver alle gaver – ud over julegaven – skattepligtige, men der skal ikke trækkes kildeskat og arbejdsmarkedsbidrag af værdien, og medarbejderen skal selv sørge for, at beløbet kommer med på årsopgørelsen. 

Øvrige gaver kan dække over en æske chokolade til påske, billetter til fodboldkampe, koncerter eller biografture. Særligt aktuelt i år kunne det også være en særlig gave, der gives som kompensation for en aflyst julefrokost.