Dette er et debatindlæg fra Gitte Seeberg, adm. direktør hos AutoBranchen Danmark.

Forleden kunne man hos Forsikring & Pension (F&P) læse en længere gennemgang af systemet Autotaks, der fejrer 30-års fødselsdag. Autotaks er for nyligt blevet udfordret af en ny aktør på markedet, men siden 1990 har systemet, der ejes og drives af F&P, været den eneste reelle platform til at opgøre forsikringsskader i Danmark.  

AutoBranchen Danmark har et godt samarbejde med F&P om netop Autotaks og er samtidig udbyder af support til systemet, som hundredvis af værksteder benytter sig af. Men den ros, som F&P tillægger Autotakskræver nuancer. Her uddyber AutoBranchen Danmark nogle af de vigtigste.  

Autolakererne bør være med  

F&P fremhæver i sin gennemgang, at værkstederne nemt skal kunne dele eksempelvis en specifikation af lakeringsarbejdet med et malerværksted. For AutoBranchen Danmark er det et af de helt store huller i vejen for et Autotaks-system som giver gennemsigtighed for alle parter – og især for autolakererne, som meget forkert ikke er en fuld integreret del af Autotaks.  

Konsekvensen er, at der ofte kan opstå problemer med afregning for avancerede lakeringsopgaver – især hvis samarbejdet mellem skadesværkstedet og autolakereren ikke er tæt. Derfor vil AutoBranchen Danmark på det kraftigste opfordre til, at autolakererne i 2021 bliver en fuld integreret del af alle takseringsforløb.  

Det vigtige aftalegrundlag 

En af de mest markante udviklinger i nyere tid for Autotaks handler om det aftalegrundlag, som udveksles mellem reparatør og forsikringsselskab. Tidligere kunne de enkelte reparatører fastlægge og forhandle sig til specialdesignede aftaler med afsæt i netop deres virksomhed. For nyligt meldte F&P så tydeligt ud, at man udelukkende ser sig som it-leverandør og ikke mægler i eventuelle forhandlinger om de vigtige aftalegrundlag og tidssætninger i systemet 

Det er et kraftigt wake-up-call til branchen om, at man fremover skal være langt skarpere og mere villig til genforhandle de prisaftaler, som i sidste ende er afgørende for bundlinjen. I værste fald kan det betyde, at aftalegrundlagene fortolkes vidt forskelligt på tværs af reparatørbranchen. AutoBranchen Danmark opfordrer alle reparatører til at genforhandle deres prisaftaler én gang om året – lidt som en lønsamtaleog her skal man huske at have dialogen med lakereren med.  

Hvem tager ansvaret? 

F&P havde indtil 2020 de facto monopol på et it-system til at opgøre forsikringsskader her i landet. Selv skriver F&P, at man i dag ikke blander sig hverken forhandlinger mellem forsikringsselskaberne og reparatørerne eller i de aftaler, som forhandlingerne måtte føre til. Men at F&P altid står vagt om de data, der ligger til grund for skadeopgørelsen. 

Denne del vil AutoBranchen Danmark meget gerne høre F&P uddybe i 2021. Som afregningssystem er Autotaks overordnet godt og nogenlunde brugervenligt. Men det er vigtigt, at der fremadrettet tages stilling til det datagrundlag, som er meget vigtig for korrekt taksering og dermed omsætningen hos mange autolakerere og skadesværksteder.

AutoBranchen Danmark vil hertil sige, at der er behov for, at en brancheorganisation som F&P tager et overordnet ansvarfor ingen kan være tjent med det modsatte scenarie.  

Debat om systemets opbygning 

Det skal også fremadrettet være muligt at kunne debattere systemets opbygning – og her tænker vi ikke på, om den ene menu sidder det ene sted eller andet. Her tænker AutoBranchen Danmark specifikt på systemets evne til at afregne opgaver ud fra virkelighedens verden – for hvis det tager x-antal timer at foretage en tre eller firelagslakering, skal systemet kunne opdateres og ajourføres, så reparatørerne står tilbage med et system, der anerkender det omfattende arbejde, som det oftest er at udbedre omfattende skader på biler.  

Her oplever vi alt for tit, at det er forsikringsselskabernes holdning til indkøb som vinder, og ikke den reelle tidsfaktorsom skal dække lak og karrosseriværkstedernes omkostninger. Netop her bør F&P tager ansvar som systemejer, så vi undgår urimeligt pres fra forsikringsbranchen. Og her er vi tilbage ved udgangspunktet – nemlig at reparatørerne ikke har mulighed for at takserer skader andre steder end i Autotaks.