Gitte Seeberg har i den forgangene uge besøgt en række medlemmer i Jylland. Medlemmerne havde stor interesse for de aktuelle politiske og juridiske sager.

Den 27. og 28. oktober var AutoBranchen Danmarks adm. direktør Gitte Seeberg på en række medlemsbesøg hos bilforhandlere i det jyske sammen med konsulent Flemming Ransborg.

Møderne blev sat i stand på AutoBranchen Danmarks foranledning, da Gitte Seeberg gerne vil have input og vende aktuelle sager med medlemmerne.

”Det er altid en fornøjelse at komme ud i virksomhederne og med selvsyn høre om deres udfordringer, muligheder og perspektiver på de igangværende sager. På disse medlemsbesøg var det særligt forhandlingerne om en ny registreringsafgift, der optog medlemmerne. Store dele af branchen oplever faldende salg på grund af forhandlingerne, derfor var der stor nysgerrighed på, hvad status er i forhandlingerne,” siger Gitte Seeberg.

På medlemsbesøgene talte Gitte Seeberg og Flemming Ransborg bl.a. også med medlemmerne om de juridiske udfordringer, som afgiftsdebatten giver. Det gælder ikke mindst i forbindelse med de biler, der indregistreres i slutningen af 2020, som skal genbregnes i 2021 efter de ukendte regler.

”Genberegning i 2021 er en udfordring, der fylder hos mange medlemmer, da mange kunder springer fra, når de opdager, at ingen ved hvad genberegningen vil vise, fordi politikerne stadig ikke har fastlagt bilafgifterne for 2021. AutoBranchen Danmark fortsætter med at presse på for at der landes en aftale hurtigst muligt”, siger Gitte Seeberg.