AutoBranchen Danmarks nyeste medlemsundersøgelse viser, at optimismen så småt er ved at vende tilbage blandt bilforhandlere, autolakerere og værksteder i Danmark.

Især frygter for konkurser og behovet for afskedigelser er aftagende i sammenligning med tidligere medlemsundersøgelser, som AutoBranchen Danmark har gennemført i forbindelse med coronakrisens effekter i Danmark.

Gitte Seeberg, adm. direktør for AutoBranchen Danmark, uddyber:

”Stemningen er mere positiv end i en tilsvarende medlemsundersøgelse fra maj 2020, hvor godt hver femte virksomhed frygtede en konkurs. Heldigvis ser genåbningen af Danmark og fornyet optimisme blandt forbrugerne ud til at kunne redde arbejdspladser i autobranchen”, fortæller Gitte Seeberg.

Feriepenge til bilkøb

For nyligt blev Folketinget enig om, at danskerne får udbetalt dele af de feriepenge, der ellers stod til at blive indefrosset som følge af den nye ferielov. Gitte Seeberg håber og tror på, at det kan komme landets bilforhandlere til gode.

“Den politiske genopretningspakke kan være med til at sætte skub i bilsalget igen, og det et fornuftigt indskud til forbrugerne til at kigge på nyere og grønnere biler. Det er vigtigt, hvis vi skal holde gang i det grønne opsving, vi på trods af coronakrisen, kan aflæse i salgstallene måned for måned”, siger Gitte Seeberg.

Nedgang på niveau

Kigger man på nedgangen i omsætningen blandt virksomhederne i undersøgelsen, ligger den på niveau med nedgangen generelt i autobranchen. Knap 35% af respondenterne peger på et omsætningstab på mellem 20-40%.

”Nedgangen blandt vores medlemmer er på niveau med det, vi både kan se i tallene for indregistreringer af nye biler og nedgangen i salget af reservedele på mellem 20 og 40 procent. Heldigvis kan vi generelt spore større optimisme, hvilke følger i tråd med den gradvise genåbning af Danmark nationalt og med grænserne mod nabolandene”, forklarer Gitte Seeberg fra AutoBranchen Danmark.

Tal for fyringer kan stige senere på året

Spørger man virksomhederne til afskedigelser, er responsen fra over syv ud af ti, at de foreløbigt ikke har måtte afskedige på grund af coronakrisen. I knap 25% af tilfældene har virksomheder måtte fyre måtte mellem 1 og 30% af medarbejderstaben som følge af coronakrisens indtog.

”Den aktuelle besvarelse på det her felt er ikke alarmerende. Dog betyder lange leveringstider, at mange bilmodeller først kan leveres til kunderne et godt stykke ude i fremtiden. Det betyder, at likviditeten kan komme under pres blandt flere virksomheder i autobranchen, som ikke får betaling for bilerne før om lang tid. Og så risikerer vi flere fyringer. Politikerne skal derfor finde en løsning for virksomheder med lange leveringstider, der rammes forskudt af krisen”, siger Gitte Seeberg.

Flere digitale projekter

I en periode med nedgang i bilsalget og ikke mindst meget begrænsede muligheder for fysisk kontakt, har en lang række virksomheder i undersøgelsen benyttet tiden til at sætte gang i digitale projekter.

Det kan være videofremvisning og demonstration af biler. Det kan være mere målrettet og digital markedsføring, og det kan være ændrede åbningstider og kontakt – igen noget som i stigende grad sættes op digitalt.

”Rigtig mange medlemmer peger på, at coronakrisen har skubbet på for en digital udvikling i bilhuset eller på værkstedet. Det er en udvikling, mange har ventet på i årevis. Men i en lang periode med meget begrænset fysisk kontakt er interessen for digital kontakt med kunderne vokset støt. Både når der skal fremvises, sælges, klargøres og repareres biler”, fortæller Gitte Seeberg.

Udvalgte besvarelser:

0%
Frygter konkurs inden for 12 måneder
0%
Har 20-40% lavere omsætning end normalt i maj
0%
Har ikke tabt omsætning i maj 2020
0%
Har afskediget pga. coronakrisen
0%
Har benyttet sig af lønkompensation
0%
Har sat gang i digitale projekter

Få inspiration til digital omstilling:

I ‘Magasinet AutoBranchen Danmark’, som er vores udgivelse til medlemmer, kan man læse mere om, hvordan man kommer i gang med digital kundekontakt.

Du finder magasinet her.