Hvis en ny bekendtgørelse godkendes, kan ejere af dieselbiler fra før 2006 igen få en større skrotpræmie. Konkret vil beløbet stige fra det nuværende 2.200 kr. til 5.000 kroner. Det sker som en del af den politiske aftale om en grønne vejtransport, som blev fremlagt 4. december 2020.

Af den aftale fremgår det, at der afsættes 100 mio. kroner til initiativet her i 2021. Dertil afsættes yderligere 5 mio. kroner i 2021, 10 mio. kroner i 2022 og 5 mio. kroner i 2023 til finansiering af afledte konsekvenser af initiativet. Hvis den nye bekendtgørelse kan tages i brug, kan skrotningsordningen træde i kraft 1. april 2021.

Miljøstyrelsen har tidligere anvendt en forhøjet skrotpulje med succes. Seneste pulje var åben fra 24. februar 2020 til 31. marts 2020. Før den havde man en eftertragte pulje i 2019, hvor der blev skrottet ca. 23.000 ældre dieselbiler som følge af ordningen, der varede fra primo februar 2019 til primo juli 2019.

  • Bliv klogere på Euro-normer og dieselbiler i Danmark her

Deadline for høringssvar

  • Miljøstyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringsvar senest torsdag d. 4 marts 2021 kl. 15.
  • Høringssvarene bedes sendt til mst@mst.dk eller til Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C.