Motorstyrelsen har udsendt en orientering om, hvordan ejerskifte af køretøjer skal foretages, hvis registreringsattesten er bortkommet.

Når et køretøj skifter ejer, skal køretøjet omregistreres i Motorregistret hurtigst muligt og senest indenfor fire hverdage. Det vil altid være den nye ejer, der har pligt til at omregistrere køretøjet.

Hvis registreringsattesten ikke fulgte med køretøjet i forbindelse med handlen, er der flere muligheder for at foretage et ejerskifte af køretøjer.

  • Motorstyrelsens app Ejerskifte kan man skifte ejer på en bil i forbindelse med selve handlen, selvom man ikke har registreringsattesten. Appen kan dog ikke bruges af virksomheder.
  • Den nye ejer kan møde op i én af Motorstyrelsens ekspeditioner.
  • Den nye ejer kan bestille en ny registreringsattest ved Motorstyrelsen via skat.dk.

Hvis du ikke kan nå at omregistrere køretøjet indenfor 4 hverdage, fordi du ikke har registreringsattesten, skal du kontakte Motorstyrelsen indenfor 4 hverdage for at anmelde ejerskiftet.

Dokumentation for ejerforhold

Hvis man kontakter Motorstyrelsen med henblik på et ejerskifte uden at have en registreringsattest på et køretøj, skal man kunne dokumentere det nye ejerforhold. Den nye ejer skal også sandsynliggøre, at man ikke kan fremskaffe den originale registreringsattest.

Mulighed for ny registreringsattest

Motorstyrelsen kan udstede en ny registreringsattest, hvis én af de tre betingelser nedenfor er opfyldt:

1. Registreret ejer afgiver erklæring

Den, der er registreret som ejer af køretøjet i Motorregistret, afgiver en erklæring til Motorstyrelsen om, at den originale registreringsattest, eller en del af den (fx del 1 eller del 2), er blevet væk.
Den registrerede ejer kan også aflevere den originale registreringsattest i beskadiget stand.
Denne mulighed kan kun bruges af den registrerede ejer, og det skal derfor ske, før ejeren eventuelt sælger køretøjet.

2. Ny ejer har udskrift fra fogedbog, dombog eller lignende

Den nye ejer har udskrift fra fogedbog, dombog eller lignende, som dokumenterer ejerskabet, selvom det ikke fremgår af Motorregistret.
Den nye ejer skal sandsynliggøre, at den originale registreringsattest ikke kan fremskaffes. Det kan fx være i tilfælde, hvor den tidligere ejer er død, eller hvis det er et henstillet køretøj, hvor det ikke er muligt at dokumentere, hvem den tidligere ejer var.

3. Ny ejer har erklæring fra registreret ejer

Den nye ejer har en skriftlig erklæring fra den registrerede ejer, som dokumenterer ejerskabet. Det kan fx være en slutseddel. Den nye ejer skal desuden sandsynliggøre, at den originale registreringsattest ikke kan fremskaffes.