Fejlagtige oplysninger i Motorregistreret har resulteret i fejlagtige opkrævninger af grøn ejerafgift. Motorstyrelsen er ved at rette fejlen og vil kontakte berørte ejere.

Motorregistret har været ramt af en teknisk fejl, som har resulteret i, at der blev registreret forkerte oplysninger om en række køretøjers brændstofforbrug. Det førte til, at brugerne af køretøjerne modtog forkerte opkrævninger af grøn ejerafgift.

Motorstyrelsen er i gang med at identificere og rette de forkerte oplysninger i Motorregistret. Borgere eller virksomheder, der er blevet påvirket af fejlen, vil undervejs i processen modtage et orienteringsbrev om situationen.

Motorstyrelsen sender to breve per køretøj

Først bliver ejerne orienteret om, at deres køretøj i en periode har været registreret med forkerte oplysninger om brændstofforbrug (opgjort som km per liter). De vil også få oplyst, at Motorstyrelsen vil rette fejlen med henblik på beregning af den korrekte grønne ejerafgift.

Brugerne vil godt en uge senere modtage et afgørelsesbrev, hvor Motorstyrelsen oplyser:

  • hvilke afgiftsperioder der er rettet på brugerens køretøj.
  • hvilket beløb brugeren er blevet opkrævet i grøn ejerafgift.
  • hvilket beløb brugeren reelt skulle have været opkrævet i grøn ejerafgift.

Regulering af opkrævninger

I sidste ende er det Skattestyrelsen, der skal regulere opkrævningen af den grønne ejerafgift, og brugerne vil derfor modtage opkrævninger på den korrekte grønne ejerafgift fra Skattestyrelsen.

Dem der har indbetalt for meget i grøn ejerafgift, vil få udbetalt det overskydende beløb, dog vil gæld til skatteforvaltningen blive modregnet. Dem der har indbetalt for meget i grøn ejerafgift, vil modtage en ny opkrævning på det korrekte afgiftsbeløb.