I foråret kunne SMV’er ansøge om rentefrie lån i form af moms og lønsumsafgift. Nu foreslås ordningen genindført for nye virksomheder, mens tilbagebetalingsfristen udskydes.

Som AutoBranchen Danmark beskrev i april, kunne små og mellemstore virksomheder (SMV’er) i foråret ansøge om at få et rentefrit lån af staten i form af allerede indbetalt moms eller lønsumsafgift. Lånet skal ifølge gældende regler tilbagebetales 1. april 2021, men et nyt lovforslag vil udskyde den frist til 1. november 2021.

Genåbning af hjælpepakke

Hvis lovforslaget gennemføres, vil hjælpepakken blive genåbnet for de SMV’er der ikke har benyttet ordningen i foråret. Dermed vil SMV’er der betaler moms halvårligt eller kvartalsvis kunne ansøge om at få deres momsindbetaling for 2. halvår 2019 eller 4. kvartal 2019 udbetalt som et rentefrit lån.

Tilsvarende vil virksomheder der betaler lønsumsafgift efter metode fire kunne anmode om et rentefrit lån svarende til den foreløbige opgørelse af lønsumsafgift for første kvartal af 2020 eller en fjerdedel af lønsumsafgiften for 2019.

For begge typer af lån vil det være muligt at ansøge i perioden 17. november-18. december 2020. AutoBranchen Danmark vil informere yderligere om processen i forbindelse med vedtagelsen af det endelige lovforslag. Forslaget forventes vedtaget den 12. november.

Uanset om man anmoder om et lån for indbetalt moms eller lønsum vil lånet skulle tilbagebetales 1. november 2021.

Virksomheder der i perioden 27. oktober 2020 til og med den 18. december 2020 har skiftet 50 pct. eller mere af ejerkredsen vil ikke kunne ansøge, medmindre anmodningen om lån for disse virksomheder ledsages af en erklæring fra en uafhængig, godkendt revisor om ejerskiftet

Beløbsgrænse på skattekonto forlænges

Som led i forårets hjælpepakke blev beløbsgrænsen på skattekontoen hævet til 100 mia. kroner frem til 1. april 2021, hvor lånene fra foråret skulle have været tilbagebetalt. Det blev gjort for at undgå, at virksomheder betaler negative renter af hjælpepakken. I lovforslaget forlænges denne ordning også til 1. november 2021.