Dette er en juraklumme, som er bragt i Motor-magasinet 6. marts 2020 og skrevet af jurist Ida Nynne Daarbak Jensen.

I AutoBranchen Danmark får vi mange henvendelser fra medlemmer, der har lavet en fejl i en bilannonce og annonceret bilen med en noget udstyr eller en egenskab, som bilen senere viser sig ikke at have. Det skyldes, at bilen er annonceret med forskelligt oplistet ekstraudstyr, udstyrspakker, ægte lædersæder, hvor meget bilen kører pr. liter og så videre.

Det siger købeloven

Kunden henvender sig så efter købet og gør opmærksom på, at bilen ikke har diverse udstyr – og kræver typisk afhjælpning, kompensation eller ophævelse af købet. Spørgsmålet fra vores medlemmer er, om køberen er berettiget til kompensation for manglen og i så fald hvordan?

Ifølge købeloven har sælger ansvar for fejl i en annonce, ligesom det heller ikke fritager sælgeren for ansvar at indføre et forbehold for fejl i annoncen. En sælger, som har skrevet en fejlagtig annonce, fritages kun for ansvar for fejlen, hvis sælger senest på det tidspunkt, hvor slutsedlen underskrives, sørger for at gøre køber opmærksom på fejlen.

Dermed får køber mulighed for at beslutte, om han eller hun stadig ønsker at gennemføre købet, herunder til samme pris som hvis bilen havde det udstyr, som køber ifølge annoncen havde forventet, at den ville have. Hvis udstyret eller den givne egenskab fremgår af slutsedlen, skal køberen kompenseres på samme vis som ved fejlannoncering.

Det kan manglen koste

Kunden er berettiget til at blive kompenseret, uanset om det udstyr eller den egenskab, kunden klager over, ikke er til stede, ikke har en økonomisk betydning for bilens pris, fx fordi bilen har et andet navigationssystem end det annoncerede, men i stedet har et i tilsvarende prisklasse og kvalitet.

For en faktisk mangel som denne, der ellers ikke har nogen værdimæssig betydning, er kunden berettiget til en mindre kompensation. Praksis fra Ankenævn for Biler viser, at denne kompensation ligger på 5.000 kr.

Praksis ved eftermontering

Ved mangler, der har en reel faktisk værdimæssig og brugermæssig betydning, er kunden berettiget til at manglen bliver afhjulpet.

Det kan ske ved at udstyret bliver eftermonteret, og hvis dette ikke er muligt eller vil afstedkomme uforholdsmæssige store omkostninger for virksomheden, er kunden i stedet berettiget til at blive godtgjort økonomisk for den manglende egenskab.

Vi får ofte spørgsmål om, hvordan denne kompensation skal opgøres. I forhold til eftermontering, er kunden berettiget til at få isat en del i tilsvarende stand, alder og kvalitet, som kunden havde fået, hvis bilen var født med det pågældende udstyr. Hvis det ikke er muligt at fremskaffe udstyr i samme stand, kan man kompensere kunden økonomisk eller tilbyde noget andet oveni. Hvis udstyret har en større værdi, end hvad kunden er berettiget til, er man berettiget til at opkræve kunden for merværdien.

Økonomisk kompensation

Så hvor meget skal kunden kompenseres for? Kundens kompensation skal svare til det beløb, det ville koste at eftermontere det manglende udstyr eller værdien af det manglende udstyr eller et skønsmæssigt fastsat beløb i det leje. Denne opgørelse kan nogle gange være svær. Som eksempel herpå, kan nævnes en nylig afgjort sag i Ankenævnet, hvor en bil var annonceret med køling i handskerummet, hvilket den viste sig ikke at have. Kunden og forhandleren var uenige om, hvorvidt kunden var berettiget til en godtgørelse, og hvordan en kompensation i så fald skulle opgøres, da værdien af den manglende egenskab umiddelbart var svær at fastsætte. Nævnet fandt, at kunden var berettiget til 5.000 kr. i godtgørelse efter et skøn.

Ophævelse af bilkøbet

I nogle tilfælde kan det manglende udstyr eller egenskab være så væsentligt for bilen eller være af så væsentlig karakter for kunden, at denne vil være berettiget til ophævelse af købet, når det viser sig, at bilen ikke besidder den annoncerede egenskab, og det ikke er muligt at eftermontere.

Kunden har to års reklamationsret til at klage over mangler. Kunden har dog også en forpligtigelse til at undersøge bilen og reklamere inden for rimelig tid over forholdet. Efter købelovens regler er en rettidig reklamation senest to måneder efter købet. Hvis kunden først reklamerer over forholdet et halvt år efter, må det antages, at det ikke har været af så væsentlig karakter for kunden, at de har opdaget det eller ulejliget sig med at reklamere.

Efter min opfattelse, vil kunden ikke være berettiget til afhjælpning eller en væsentlig kompensation. Dog viser praksis fra ankenævnet, at kunden, uanset den sene reklamation, er berettiget til en mindre kompensation for den forkerte oplysning, skønsmæssigt fastsat til 5.000 kr.

Synlige mangler

Hvis der er tale om synlige mangler, som kunden burde have opdaget ved købet, er kunden ikke berettiget til kompensation. Det kan være tilfældet, hvor bilen er annonceret med fuldt læderbetræk, men viser sig kun at være delvist læderbetrukket, eller hvis bilen er annonceret som sort, men i virkeligheden er rød. Disse fejl er så synlige, at kunden ikke kan have undgået at bemærke det ved købet, hvorfor kunden ikke er berettiget til kompensation.

Seneste nyheder