Den 8. juli hæves forsamlingsforbuddet yderligere til 100 personer. Der er dog en række undtagelser, som autobranchen skal være opmærksom på ved planlægning af arrangementer.

Det nuværende forsamlingsforbud på 50 personer vil fra den 8. juli blive hævet til 100 personer. Ifølge aftalen mellem regeringen og folketingets partier vil forbuddet blive hævet til yderligere 200 personer den 8. august. Det forudsætter selvsagt, at kontrollen med Coronasmitten fortsat er under kontrol til den tid.

Der bør altid være en meter mellem personer tilstede i lokalerne. Det gælder for besøgende og medarbejdere.

Undtagelser fra forbuddet

Forsamlingsforbuddet er omfattet af en række undtagelser bl.a. at ”almindelig ophold og færden” på en arbejdsplads skal kunne lade sig gøre. Dermed gælder forsamlingsforbuddet ikke på arbejdspladser, når ophold for mere end 50 mennesker er naturligt og nødvendigt, for at arbejdet kan udføres som normalt. Såfremt det er tilfældet, er det muligt at samles op til 500 personer på en arbejdsplads.

Udfordringerne kommer først, hvis der skal holdes arrangementer med kunder og/eller besøgende på virksomheden, på en restaurant eller lignende. Her gælder forsamlingsforbuddet med mindre følgende betingelser opfyldes:

  • Deltagerne skal i det væsentlige sidde ned under arrangementet
  • Der må maksimalt være én person per to kvadratmeter

Kvadratmeterreglen gælder ikke udendørs.

Udendørs arrangementer en mulighed

Chef for medlemsservice, forretningsudvikling og kommunikation hos AutoBranchen Danmark Charlotte Brix Andersen opfordrer til at man sætter sig grundigt ind i reglerne, før der afholdes arrangementer med mange deltagere.

”Reglerne for at afholde arrangementer har mange facetter, derfor skal man undersøge begrænsningerne før hvert enkelt arrangement. Det er vigtigt at sikre mindst én meters afstand i alle situationer. Hvis man planlægger arrangementer med mere end 100 deltagere hen over sommeren, er det oplagt at kigge på udendørs arrangementer. Jeg vil også opfordre til, man nærlæser retningslinjerne for udvalgsvarebutikker, når man planlægger større arrangementer og så arbejdspladsen kan indrettes optimalt til det,” siger Charlotte Brix Andersen.