Finanstilsynet udfører løbende kontroller af virksomheder for at sikre, at hvidvaskningslovgivningen overholdes. Nu fremlægger Finanstilsynet så en redegørelse efter et kontroleftersyn hos Interdan Leasing A/S.

Ifølge Ida Nynne Daarbak Jensen understreger redegørelsen fra Finanstilsynet og de tilhørende påbud flere vigtige retningslinjer og procedurer, som alle finansielle virksomheder skal rette sig ind efter – for virksomheder i autobranchen vil det som udgangspunkt betyde finansielle leasingselskaber.

Her gennemgår vi de påbud, som Interdan Leasing A/S fik ved Finanstilsynets besøg.

Risikovurdering og hvidvaskpolitik

Tilsynet understreger især vigtigheden af den løbende risikovurdering af den type af forretning, man driver. Finanstilsynet skriver i sit tilsyn, at man generelt anser leasingvirksomheder for selskaber, hvor der er en øget risiko for at blive udnyttet til terrorfinansiering eller anden ulovlig finansiering. Det er vigtigt at understrege, at det er en generel antagelse.

Alligevel har Finanstilsynet valgt at give Interdan Leasing et påbud, da virksomhedens risikovurdering skal revideres. Det skal ske for, at der udføres en dokumenteret skriftlig analyse af virksomhedens risikofaktorer – herunder risikoen for hvidvask og i værste fald finansiering af terrorisme.

“Alle virksomheder af denne type skal individuelt vurdere, om et kundeforhold kan kategoriseres som henholdsvis begrænset, almindeligt eller med øget risiko. Det betyder helt konkret, at man ved hvert salg skal vurdere, hvor stor en risiko der er ved salg eller leasing, for at kunden vil anvende køretøjet til finansiering af terrorisme”, siger jurist Ida Nynne Daarbak Jensen og fortsætter:

“Det lyder måske overdrevet, men sådan er loven, også selv om mange vil opleve en øget administrativ byrde i forhold til den øgede fokus på risikovurderingen”.

I samme ombæring får Interdan Leasing et påbud om revidering af sin hvidvaskpolitik, så den samtidig opstiller de principper for risikostyring, der tager højde for virksomhedens forretningsmodel.

“Finanstilsynet pointerer dog, at Interdan Leasings kunder primært er kunder bosat i Danmark, som er fysisk til stede hos virksomheden ved etableringen af kundeforholdet, og at virksomheden ikke modtager kontantbetalinger, hvilket kan nedbringe risikoen for misbrug og hvidvask”, siger Ida Nynne Daarbak Jensen.

Grundigt tjek af kunderne

Når leasingfirmaer indhenter oplysninger på kunderne for at tjekke deres identitet, er det vigtigt, at det sker på baggrund af dokumenter, data eller øvrige oplysninger, som kan godtgøres over for Finanstilsynet.

”Hvidvaskreglerne bliver løbende revideret af myndighederne. Tidligere i år blev det femte såkaldte hvidvaskdirektiv implementeret i dansk ret. Direktivet har til hensigt at øge gennemsigtigheden, og det har særligt fokus på skærpelse af reglerne om reelle ejere samt endnu større fokus på identifikation af selskabets reelle ejere”, siger AutoBranchen Danmarks jurist.

Et yderligere påbud fra Finanstilsynet går nemlig på, at Interdan Leasing løbende skal ajourføre virksomhedens oplysninger og data på alle sine kunder relateret til leasingforretningen.

Dertil skal Interdan Leasing lave en procedure for kundekendskabet, især ved de kundeforhold, hvor det vurderes, at der kan være forhøjet risiko for hvidvask eller terrorfinansiering.

Interdan har også fået påbud om at revidere virksomhedens forretningsgange vedrørende undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligt.

Hold øje med transaktioner

En af måderne hvorpå finansielle virksomheder, som eksempelvis leasingfirmaer, kan være med til at gardere sig er ved at undersøge usædvanlige transaktionsmønstre.

Her er det samtidig vigtigt at opbevare undersøgelserne, så alt kan dokumenteres efterfølgende. Det viser endnu et af de påbud, som Interdan Leasing fik ved tilsynet.

Er kunden eksponeret?

Interdan får desuden påbud om at sikre, at virksomheden har forretningsgange til at afgøre, om virksomhedens kunder er en politisk eksponeret person (PEP) eller en nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person.

Du finder en liste over PEP’er inde på Finanstilsynets hjemmeside. Her kan du også se, hvordan man skal forholde sig, hvis en kunde står op listen.

Interdan får ligeledes påbud om at sikre, at virksomheden har procedurer i forhold til kunder, der måske står til at blive en politisk eksponeret person. Samtidig skal man have en procedure klar, hvis der er tale om nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person.

“Hele gennemgangen af tilsynet viser, at alle virksomheder, især finansielle firmaer, skal tage reglerne meget alvorligt for at forhindre hvidvask. Finanstilsynet laver løbende kontroller af virksomheder, og tilsynet er meget grundig i sin gennemgang på de her områder”, fortæller Ida Nynne Daarbak Jensen.

Mere om hvidvasklovgivning og leasing

AutoBranchen Danmark skriver løbende om tilsyn af blandt andre leasingselskaber i henhold til reglerne for at forhindre hvidvaskning og finansiering af terrororganisationer.

Du kan læse mere om vores dækning her.