EU-Kommissionen har i september offentliggjort en evaluering af den gruppefritagelse, der har stor indflydelse på forholdet mellem forhandler og importør.

Gruppefritagelsen er en undtagelse fra EU’s normalt stramme konkurrenceregler. Der er tale om en undtagelse, fordi hverken importør eller forhandler har en markedsandel på over 30 procent af det samlede danske salg af nye biler. Det betyder, at handler mellem importør og forhandler er undtaget fra en række betingelser, der ville beskytte forhandlerne bedre end i dag.

Hovedkonklusioner for autobranchen:

Den omfattende rapport konkluderer overordnet, at selve gruppefritagelsen er en god ide, men at der i takt med udviklingen af det europæiske marked og erhvervsliv skal foretages en række ændringer. Ifølge rapporten er der også et væsentligt behov for at simplificere regelsættet, så det bliver nemmere at efterleve.

Selektive distributionssystemer: Alle bidragsydere til rapporten bekræfter, at der siden implementeringen i 2013 har været en stor stigning i brugen af selektive distributionssystemer. Det vil sige, at langt flere producenter og importører ikke benytter en række objektive krav til, hvem der kan forhandle deres produkt. Rapporten konkluderer, at reglerne om selektive distributionssystemer fortolkes forskelligt på tværs af Europa. Kommissionen vil derfor beskrive dette bedre i den næste/reviderede gruppefritagelse, der skal træde i kraft i 2022.

Online salg: Den nuværende gruppefritagelse har ikke et decideret regelsæt for online handel, hvilket kan føre til uklarhed om reglerne. Kommissionen vil øge fokus på dette.

Data: I forlængelse spørgsmålet om online salg, regulerer den nuværende gruppefritagelse ikke adgangen til de store mængder data fra kunder, som producenter, importører og forhandlere får adgang til. Evalueringen viser, at mange grupper af interessenter ønsker klare regler for, hvornår data skal deles på tværs af distributionssystemet.

Hvad sker der nu?

Kommissionen vil nu undersøge hvilke af de mange indspark, der skal benyttes i den gruppefritagelse, der efter planen skal træde i kraft i 2022. AutoBranchen Danmark vil fortsat følge sagen tæt. Vi arbejder sammen med vores søsterorganisationer på tværs af Europa gennem paraplyorganisationen Cecra for at sikre bedre vilkår til forhandlere og værksteder fra 2022.