Indlæg i Politiken, der er skrevet af Gitte Seeberg, adm. direktør hos AutoBranchen Danmark. Find Politikens version her

Uddannelses- og forskningsminister, Ane Halsboe Jørgensen, har tændt godt op i uddannelsesdebatten. For mange unge vælger ”de fine” uddannelser som medicin, jura, statskundskab og psykologi. Ministeren opfordrer til, at de i højere grad vælger uddannelser som sygeplejerske, pædagog, socialrådgiver og skolelærer, når de om lidt skal sætte kryds ved deres uddannelsesvalg.

Jeg synes ærligt talt, de unge skal læse lige præcis det, der interesserer dem. I dag vælger omkring 20% en erhvervsuddannelse og mere end 70% gymnasievejen. Hvis det billede skal ændre sig, er vi nødt til at have fokus på, at man faktisk godt kan tage en erhvervsuddannelse. Der ligger også en stor opgave i at få os mødre til at forstå, at vores børn ikke nødvendigvis skal på gymnasiet. At en erhvervsfaglig uddannelse er en spændende mulighed. Her må de to ansvarlige ministre arbejde tæt sammen.

Vi kommer til at mangle op mod 70.000 faglærte inden for de kommende år. Det er et kæmpe problem, når vi skal have bygget huse, repareret biler, malet vinduer, ordnet VVS-arbejde mv. Det kan dermed blive en showstopper for væksten i Danmark, hvis vi ikke løser udfordringen.

Vi kommer også til at mærke det i autobranchen, som hvert år servicerer og reparerer danskernes omkring 2,6 millioner biler. Hvis vi skal tiltrække flere til branchen i fremtiden, skal vi være bedre til at henvende os til både kvinder og mænd. Kun 10 procent i branchen i dag er kvinder. Det kan gøres bedre.

Vi har fået lavet en dugfrisk undersøgelse om kvinders trivsel på autouddannelserne i samarbejde med 14 erhvervsskoler over hele landet. Vi troede egentlig, at vi ville få en undersøgelse, som ville konkludere, at kvinderne ikke trivedes i de mandsdominerede fag. Hvor der ville være forskellige grader af chikane og mobning, som vi ser det andre steder, hvor der er en skæv kønsfordeling med få kvinder og mange mænd.

Men vi blev positivt overrasket. 82 procent af kvinderne svarer, at de trives ganske godt på uddannelserne til trods for, at de er i mindretal. Mere end 50 procent svarer, at de trives særdeles godt, og størstedelen – seks ud af 10 kvinder – ville også anbefale deres søster at tage samme uddannelse. Næsten lige så mange som ville anbefale uddannelsen til deres bror. I kommentarerne til undersøgelsen svarer næsten hver anden, at karrieredrømmene går i retning af at blive selvstændige. Danmark har et af de laveste antal selvstændige, når man ser på EU-niveau. Dem skal vi da motivere.

Vi ved, at kvinderne kan have sværere ved at blive accepteret blandt mændene. Kvinderne skal slås lidt mere for deres karrierevej, fordi meget tyder på, at det er sværere for dem at finde en praktikplads og et arbejde. Men når de er på arbejdspladserne, bliver de hurtigt taget godt imod. Så vi er på rette vej, og jeg er sikker på, at det er et spørgsmål om tid.

Og det kan jeg godt forstå. For jeg oplever, at kvinderne er meget ambitiøse. Vi hører fra skolerne, at de er meget dygtige, ofte endda de dygtigste, fordi de er fokuseret på detaljer og grundighed. Det samme hører vi fra værkstederne.

Vi har allerede nu en kæmpe opgave i at appellere bredere til de unge. For vi ved, at vi kommer til at mangle faglært arbejdskraft. Derfor skal vi skal skabe interessen for faget langt tidligere – nemlig i folkeskolen.

I et projekt sammen med Dansk Automobil Sports Union bliver folkeskoleeleverne i 7-9. klasse introduceret til autobranchen i et fire-ugers skoleforløb. Det sker gennem opgaver, som laves i matematik-, fysik/kemi, dansk- og idrætstimerne mv. Her udregner de en bils CO2 udslip, skriver opgaver, og lærer at være i form til at kunne køre en racerbil. Projektet kører på andet år. 1200 elever har været igennem, og de svarer, at de har fået større viden om erhvervsuddannelserne. 25 procent overvejer at søge ind på en erhvervsuddannelse. 33 procent har fået lyst til at søge mere viden om erhvervsuddannelserne. Det er flotte tal.

Når de unge til marts skal træffe et valg om uddannelsesretning, skal vi være bedre til at vise dem paletten af muligheder. Skolerne spiller en nøglerolle, når de skal række ud til de unge og fortælle om karriereveje.   Regeringen skal sikre, at der bliver fortalt bedre om uddannelsesvejene allerede i folkeskolen. Og så skal vi som forældre nok også være bedre til at brede paletten af muligheder ud rundt omkring middagsbordet og minde hinanden om, at vores børn faktisk har andre spændende muligheder end gymnasiet.

Seneste nyheder