Anden bølge af Covid-19 er desværre højaktuel i langt de fleste europæiske lande – herunder Danmark. Men for at sikre vareforsyningen og den fortsatte adgang til chauffører, forlænges gyldigheden af en række kørekort og beviser.

Gyldigheden er dog kun gældende ved kørsel inden for Danmarks grænser og omfatter kørekort og beviser, som udløber i perioden fra 1. september til 31. december 2020. De forlænges frem til og med den 28. februar 2021.

Herunder kan du se listen med kørekort og beviser:

Forlængelse af gyldighed omfatter:

  • Kørekort i kategorierne C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E.
  • Kørekort til erhvervsmæssig personbefordring.
  • Kørekort, hvorpå det er anført, at indehaveren er godkendt til at drive virksomhed som kørelærer.
  • Chauffør-uddannelsesbevis udstedt i medfør af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.
  • Uddannelsesbevis til førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods udstedt i medfør af bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods.
  • Sikkerhedsrådgiverbevis udstedt i medfør af bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods.
  • Legitimationskort udstedt i medfør af bekendtgørelse om visse personers adgang til regulering af færdslen i forbindelse med særtransporter.

Kilde: Færdselsstyrelsen