Home » AutoBranchen Danmark kritiserer indregistrering på tre dage og sænkning af standsfradrag

AutoBranchen Danmark kritiserer indregistrering på tre dage og sænkning af standsfradrag

I et høringssvar har AutoBranchen Danmark kritiseret Skatteministeriets forslag om at reducere standsfradraget fra fem til to procent samt at biler skal indregistreres på tre dage.

Skatteministeriet sendte i oktober to bekendtgørelser i høring, der påvirker store dele af branchen.

Kort periode til indregistrering

Det første markante forslag er, at Skatteministeriet fra 1. januar 2021 vil ændre fristen til at indregistrere biler fra tre uger til tre dage. Det sker ifølge høringsbrevet for at sikre, at alle afgifter bliver opkrævet korrekt.

Det understreges, at processen med ejerskifte er blevet gjort nemmere, og nu kan gøres gennem appen ”Ejerskifte”, som Motorstyrelsen har lanceret. AutoBranchen Danmark anerkender, at indregistrering kan foregå hurtigere end tre uger og foreslår derfor, at fristen sænkes til 10 dage.

Reduktion i fradrag

Det andet markante forslag er, at standsfradraget i registreringsafgiften reduceres fra fem til to procent. Forslaget skyldes, at der har været omfattende svindel med fradraget, hvor biler uretmæssigt er blevet vurderet til under middel stand, og dermed uretmæssigt har kunne få fradraget. AutoBranchen Danmark mener dog ikke, at forslaget vil løse problemet med svindel. Derfor opfordrer vi til, at kontrollen med udvalgte synshaller øges.

Herunder ses det fulde høringsbrev.

Høringssvar2020-11-20T12:20:57+01:00

Høringssvar til j.nr. 2020-5910 vedr. bekendtgørelse om registreringsafgift og bekendtgørelse om registrering af køretøjer

Vedr. ændring af fristen i § 62 for omregistrering af ejer- og brugerskifte ændres fra tre uger til tre dage.

AutoBranchen Danmark er af vores medlemmer blevet gjort opmærksomhed på nogle praktiske udfordringer, der vil opstå, hvis fristen for omregistrering nedsættes fra tre uger til tre dage.

Vi kan dog også se fordele ved at registreringen sker så hurtigt, bl.a. at den nye ejer ikke kan lave skader, hvor den tidligere ejers forsikring hæfter, eller at eventuelle bøder for trafikforseelser ikke bliver sendt til tidligere ejer i ejerskifteperioden. Men en så kort frist ville være meget byrdefuld for bilforhandlere i de tilfælde, hvor de tager en bil i bytte i forbindelse med en bilhandel.

I disse tilfælde oplever bilforhandlerne jævnligt, at sælgeren af indbytningsbilen ikke har bilens registreringsattest med eller har mistet den. Dette kan tage tid, og hvis sælgeren sender den fundne registreringsattest med PostNord kan det tage op til 5 dage før modtageren modtager den.

Den samme udfordring vil gøre sig gældende i det tilfælde, hvor sælgeren ikke kan fremfinde bilens registreringsattest, og de derfor er nødsaget til at bestille en ny hos Motorstyrelsen. Det kan tage op til ti dage at få den leveret, hvilket vil få den konsekvens, at indbytningsbilen ikke kan videresælges i den periode. Det mener AutoBranchen Danmark er en utilsigtet konsekvens af forkortelsen af fristen, som Skatteministeriet skal adressere.

Ydermere vil fristen besværliggøres, når handler effektueres på en fredag, hvorefter bilen vil skulle være omregistreret allerede mandagen efter. Det vil give praktiske problemer.

AutoBranchen Danmark mener som minimum, at fristen for omregistrering, jf. § 62 bør være 10 dage, således at sælgeren for mulighed for at bestille en ny registreringsattest i tilfælde af bortkomst.

Vedr. ændring af §30 i bekendtgørelse om registreringsafgift, hvor ”standsfradraget” nedsættes fra fem til to procent.

AutoBranchen Danmark anerkender, at der i nogle tilfælde foregår svindel med det såkaldte standsfradrag, hvilket skal stoppes. Derfor er vi glade for, at Skatteministeriet forsøger at løse problemet. AutoBranchen Danmark ser dog ikke den foreslåede sænkning fra fem til to procent som en fuldstændig løsning.

Efter vores opfattelse foregår svindlen i høj grad fordi, at der ikke føres tilstrækkelig kontrol med synshaller, der har uforholdsmæssigt mange biler, der bliver vurderet som under middel stand. Derfor opfordrer vi til, at kontroltrykket øges og målrettes disse synshaller. AutoBranchen Danmark har ved tidligere lejligheder opfordret Færdselsstyrelsen til at gøre dette men forgæves.

Af samme årsag mener AutoBranchen Danmark ikke, at nedsættelsen fra to til fem procent vil stoppe svindlen med fradraget. Ændringen vil blot gøre svindel lidt mindre attraktivt. Til gengæld vil de biler, der oprigtigt er i dårlig stand blive betydeligt sværere at sælge, hvilket i sidste ende vil ramme forbrugere gennem mindre udvalg og højere priser.

AutoBranchen Danmark vil derfor opfordre skatteforvaltningen til at søge at tættere samarbejde med Færdselsstyrelsen med henblik på at stoppe svindlen. Det fremlagte forslag vil ikke komme svindlen til livs men derimod ramme forbrugerne.

2020-11-23T11:29:36+01:0023/11/2020|
Go to Top