Regeringen har netop indgået en bred aftale med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, DF, Venstre, Konservative og Nye Borgerlige om at skærpe straffen for vanvidskørsel.

Straffen for uagtsomt manddrab skærpes i den nye aftale i forbindelse med vanvidskørsel. Nu vil vanvidsbilister blive straffet endnu hårdere med fængsel i 3 år og 4 måneder til 3 år og 9 måneder.

”Vi kunne ikke være mere enige i, at vanvidsbilisme skal stoppes. Der skal være nultolerance over for denne opførsel”, siger Gitte Seeberg, adm. direktør i Autobranchen Danmark.

AutoBranchen Danmark har tidligere advaret om, at forslaget kunne få store konsekvenser for leasingselskaber, som ejer af bilen, og som har udlånt, udlejet eller leaset bilen til en kunde i god tro. I forslaget stod der oprindeligt, at bilen i forbindelse med vanvidskørsel, ville kunne blive konfiskeret på stedet og herefter bortauktioneret. Det er et voldsomt indgreb at konfiskere bilen.

Derfor har AutoBranchen Danmark bidraget med løsningsforslag til, at virksomhederne kunne få bedre mulighed for at vurdere kunderne og dermed påtage sig en mindre risiko. Det er der politisk blevet lyttet til.

Gitte Seeberg kvitterer for det politiske arbejde og mener, at der er fundet en balanceret vej i aftalen.

”Vi synes, der er fundet en fornuftig løsning, som bedre imødekommer de bekymringer virksomhederne har haft. Jeg ved godt, det stadig vil være bøvlet med alt det papirarbejde og ikke mindst med GDPR-reglerne, der også skal overholdes. Men det hele står trods alt mere balanceret nu, hvor virksomhederne har fået bedre mulighed for at checke kundernes økonomiske forhold og straffeattest. Men det er klart, at det er omfattende og bøvlet at skulle løfte, hvad der i princippet er en myndighedsopgave. Nu ser vi gerne, at der kommer klare retningslinjer i lovforslaget”.

Gitte Seeberg henviser til, at virksomhederne i aftalen har fået mulighed for at indhente straffeattest på kunderne. De kan også tilgå EskatData og checke oplysningerne om borgerens økonomiske forhold, hvilket giver dem bedre mulighed for at vurdere kundernes betalingsevne, inden de indgår en kontrakt. Disse forhold kan forhåbentligt være med til at sikre virksomhederne senere i en eventuel retssag om konfiskation af bilen”.

”Vi håber, det vil betyde, at færrest muligt leasingselskaber står overfor at få bilen konfiskeret og dermed lide et stort økonomisk tab, selvom det helt grundlæggende er urimeligt, at det er op til virksomhederne at bevise, at de er uskyldige. For tilbage står, at man kan få konfiskeret bilen, selvom man har taget alle nødvendige forholdsregler og har handlet i god tro.”, afslutter Gitte Seeberg.