Forhandlingerne om bilafgifterne for 2021 skrider så langsomt frem, at landets bilforhandlere må indstille sig på, at der kan gå nogle uger, før vi kender afgifterne for 2021.

Den 24. september blev forhandlingerne om en ny registreringsafgift påbegyndt. To en halv uge før havde transportkommissionen fremlagt deres anbefalinger til, hvordan et nyt afgiftssystem kunne skrues sammen. Regeringen har dog valgt at udelade store dele af kommissionens anbefalinger fra deres eget udspil. Derfor kigger politikerne nu på andre tiltag, der ikke var en del af kommissionens udspil.

Regeringens udspil ser desværre ikke ud til at forenkle registreringsafgifteren. Vi havde håbet på, at de tekniske elementer i registreringsafgiften ville blive mere dominerende og at værdielementet ville fylde mindre.

AutoBranchen Danmarks adm. direktør Gitte Seeberg havde håbet, at det grundige forarbejde havde resulteret i et hurtigt forhandlingsforløb, og at man i højere grad havde fokuseret på de forslag som Transportkommissionen var kommet med.

”Kommissionen har lavet en rapport på 242 sider, der har givet politikerne et grundlag at forhandle ud fra. Desværre ser vi nu, at politikerne ikke udnytter det gode forarbejde til at få lukket en bred politisk aftale hurtigt. Der er stadig stor uenighed om både finansiering, midler og målsætningen i 2030. Det vi hører fra forhandlingerne lige nu, tyder desværre på at der tidligst lander en aftale i starten af november måske endda senere ”, siger Gitte Seeberg.

Hun understreger, at AutoBranchen Danmark har presset på i lang tid og vil fortsætte med at gøre det, til der ligger en aftale.

”Allerede i foråret sagde vi, at det planlagte forhandlingsforløb ikke er hensigtsmæssigt, fordi afgifterne fastlægges meget kort tid før de træder i kraft. Siden da har vi gennem undersøgelser, pressehistorier og i kontakten til politikere gjort opmærksom på, hvor store konsekvenser det har for branchen, at der stadig ikke er landet en aftale. De fleste partier er enige i behovet for en hurtig aftale, men lige i øjeblikket er der meget langt mellem parterne”, siger Gitte Seeberg.

AutoBranchen Danmark har bl.a. undersøgt forhandlingernes indflydelse på bilsalget i efterårsferien, hvor 90 procent af respondenterne giver politikerne skylden for det faldende bilsalg. Både Berlingske og Jyllands-Posten har i sidste uge bragt historien.