En ny barselsaftale giver 11 ugers øremærket barsel til hver af forældrene efter fødslen. I alt får hver forælder ret til 24 ugers barsel, hvor altså de 11 uger er øremærket, mens de øvrige 13 uger kan overføres til den anden forælder.

Aftalen blev vedtaget af et flertal i Folketinget den 26. oktober 2021. Den nye aftale forventes at træde i kraft den 2. august 2022. Danmark implementerer dermed et direktiv, som tidligere er vedtaget i EU om barsel til både mor og far.

“Med den nye barselsaftale fastholder man, at forældrene samlet har ret til 48 ugers orlov efter fødslen. Aftalen ændrer til gengæld på øremærkningen af de 48 uger. Hver af forældrene har altså som udgangspunkt 24 ugers orlov. De 11 uger er øremærket og kan ikke overføres mellem forældrene, men det kan de øvrige 13 uger,” fortæller Maria Barfoed, advokat og sekretariatschef i ABAF, AutoBranchens Arbejdsgiverforening.

I de nuværende regler i Danmark har forældrene samlet set ret til 52 ugers orlov. Af de 52 uger er fire uger forbeholdt moderen før fødslen, og det ændrer man ikke ved.

Nuværende regler:

  • 14 ugers barselsorlov til mor, hvoraf hun har ret og pligt til at holde to af ugerne
  • To ugers fædreorlov til far/medmor
  • 32 ugers forældreorlov til den ene eller anden forældre

Nye regler:

11 uger øremærket mor

11 uger øremærket far/medmor

Disse 22 uger, som er øremærket kan ikke overdrages til den anden forældre – de vil således gå tabt, hvis de ikke benyttes.

De resterende 26 uger fordeles ligeligt mellem forældrene – som udgangspunkt. Fordi disse uger ikke er øremærket, kan de overdrages indbyrdes mellem forældrene.

Særlige regler:

Der gælder særlige regler for soloforældre og LGBT+-familier. Eksempelvis er der i den nye barselsaftale lagt op til, at soloforældre får 46 ugers orlov – det gælder både solofædre og solomødre. Soloforældrenes orlov kan i øvrigt overdrages til nærtstående familiemedlem.

Aftalen vedrørende soloforældre og LGBT+-familier skal træde i kraft den 1. januar 2024.