Motorstyrelsen har udsendt brev om omberegning til de virksomheder, der har fået udsat betalingsfristen for månedsangivelsen for marts til den 15. november 2021. Brevet kan læses her.

Fra Motorstyrelsen:

Orientering

Vi skriver til jer, fordi I har fået udsat betalingsfristen for jeres månedsangivelse for marts fra den 15. april til den 15. november 2021. Det er sket efter reglerne i opkrævningslovens § 2, stk. 4.

Køretøjer på jeres månedsangivelse for marts indgår i Motorstyrelsens arbejde med at omberegne registreringsafgift efter de nye afgiftsregler i lov nr. 203 af 13. februar 2021. Dette arbejde omfatter nemlig alle køretøjer, der er afgiftsberigtiget fra og med den 18. december 2020 til og med den 31. maj 2021.

Vi omberegner altså også registreringsafgiften af køretøjer, hvor I endnu ikke har betalt afgiften.

Hvis I skal have penge tilbage

Hvis vores omberegning viser, at I skal have tilbagebetalt registreringsafgift af køretøjer på månedsangivelsen for marts, påfører vi omberegningen på månedsangivelsen for oktober 2021.

Hvis I skal betale mere

Hvis vores omberegning viser, at I skal betale mere i registreringsafgift af køretøjer på jeres månedsangivelse for marts, opkræver vi beløbet på jeres åbentstående månedsangivelse.

I kan ikke få udskudt betalingsfristen for dette beløb, da udskydelsen kun gælder for den registreringsafgift, I har angivet på månedsangivelsen for marts.