Det er politisk bestemt, at iværksætterselskaberne skal sløjfes. Det betyder, at de såkaldte iværksætterselskaber (IVS) skal opløses eller laves om til anpartsselskaber (ApS), og det skal ske inden den 15. oktober 2021, hvis IVS’et skal undgå tvangsopløsning.

“Myndighederne har vurderet, at risikoen for svig, skatte- og afgiftsrestancer er væsentlig større ved iværksættervirksomhederne, og derfor lukker man den selskabsform. I stedet vil man have dem omlagt til anpartsselskaber, men det kræver væsentlig mere startkapital, og fremadrettet bliver det 40.000 kroner, som anpartsselskabet skal kunne stille i selskabskapital. Dog er det gebyrfrit at omlægge et IVS til et ApS”, forklarer Ida Nynne Daarbak Reislev, jurist hos AutoBranchen Danmark.

Selvbetjening til omregistrering

 • Hvis du driver et iværksætterselskab (IVS), skal du inden den 15. oktober 2021 have omlagt det til et anpartsselskab (ApS). Sker det ikke, tvangsløses selskabet.
 • Det kræver mindst 40.000 kr. i selskabskapital, før omregistrering fra IVS til ApS kan laves.
 • det her link går du direkte til Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning for omregistrering.
 • Det kræver enten privat NemID eller medarbejdersignatur at starte selvbetjeningen.
 • Husk at sende alle informationer med om:
  • Generalforsamlingsreferater.
  • Tilrettede vedtægter.
  • Dokumentation for indbetalt selskabskapital.