I fremtiden vil den dystre verdenssituation lige nu være en saga blot. Fremtidsforsker Anne Skare Nielsen gav tilhørerne på Autobranchens Danmarks årsdag inspiration til at se en bedre fremtid for sig – og at både mærke den og tro på den.

Et tilfælde var det jo nok, at en sommerfugl havde forvildet sig ind på Remisen i Brande og fløj omkring på scenen da ”verdens bedste fremtidsforsker” Anne Skare Nielsen, gav tilhørerne en hæsblæsende tur ind i fremtiden på Autobranchen Danmarks årsdag.

Men det føltes næsten som et forvarsel om den lyse og lette fremtid, vi går i møde, hvis vi slipper vores medfødte skepsis og ”ser det for os, tror på det og mærker det”, som hun gang på gang slog fast. Og let og lys bliver den, fremtiden. Faktisk som en ferie!

Hvor energi er gratis, ingen behøver et fast job, hvor vi ikke er bundet af at eje ting, og der ikke længere findes regler, der føles som dumme, for meget og overflødige. Det sidste kunne måske især vække genklang, når man tænker på, at der bare i denne valgperiode er kommet mindst 37 nye love, bekendtgørelser og praksisændringer, der vedrører autobranchen.

Inspiration til at stå på den rigtige side af fremtiden

Bag Anne Skare Nielsens lyse fremtids-maleri lå et budskab, der – uanset hvordan fremtiden for autobranchen konkret kommer til at se ud – nok kan være vigtigt at tage med sig i en tid, hvor det indimellem kan være svært at bevare optimismen:

Man skal kunne føle, at der kan ske noget nyt og tro på, at det bliver godt. ”Vi plejer” eller ”det er dårligt for forretningen” er sætninger, som man bør pakke langt væk, hvis man vil stå på den rigtige side af fremtiden, sagde fremtidsforskeren, og gav en stribe eksempler på, at fremtidsangst som regel ikke kan betale sig.

Som virksomheden Eniro, der forsøgte at argumentere for, at vi ikke kunne undvære telefonbogen. Eller – som et slemt eksempel – en tysk protese-fabrikant, der protesterede mod at nedsætte farten på den tyske autobahn, fordi det ville være dårligt for deres forretning. Eksempler, der set med nutidens briller virker helt tossede, men som dengang skabte frygt for fremtiden. Ligesom det i dag virker næsten utroligt, at ”bæredygtighed” var noget, der lå et perifert sted i virksomheden og ikke var en del af kerneforretningen.

Pointen var, at man både som person og forretningsindehaver lige så godt kan omfavne fremtiden og forsøge at forestille sig mulighederne i den, frem for at fokusere på begrænsningerne.

Bedre – ikke altid mere

Helt konkret pegede Anne Skare Nielsen i sit oplæg på, at vi i fremtiden kommer til at dele meget mere, end vi gør i dag. Forbindelser mellem mennesker – og dermed også kunde og sælger – vil komme i fokus på en helt anden måde end i dag. Derfor vil varer, som vi i dag betaler for, eksempelvis energi, i fremtiden blive gratis: Vi kommer nemlig til at betale med vores delte opmærksomhed. Forestil dig for eksempel (eller rettere: se – mærk og tro på), at man i fremtiden vil kunne tanke gratis energi fra billboard-reklamer i gadebilledet.

Den tendens kommer også til at påvirke fremtidens autobranche. I fremtiden kommer det til at handle om at skabe forbindelser, ikke nødvendigvis om at sælge en bil eller andre produkter. Men her bliver det kvaliteten og ikke kvantiteten, der bliver afgørende. I fremtiden skal de forbindelser, der skabes nemlig være bedre. Kunderne vil ikke være ”data” eller ”leads”. De vil være mere ægte forbindelser.

For nogen, vil det måske kræve en dyb indånding at kunne se, mærke og tro på, at det kan udgøre en bæredygtig fremtid for bilforretningen. For Anne Skare Nielsen var der ingen tvivl: Fremtiden bliver fantastisk og den er allerede på vej.