Positivt at regeringens finanslovsforslag vil sikre, at flere ledige får en erhvervsuddannelse, men der er brug for flere initiativer for at sikre flere faglærte, fastslår AutoBranchen Danmark. 

“En sikker hånd på rattet” og “Vi skal ikke kaste mere benzin på bålet.”

Metaforer fra autobranchen var der rigeligt af, da finansminister Nicolai Wammen sammen med Venstres Troels Lund Poulsen og Moderaternes Jakob Engel-Schmidt torsdag præsenterede regeringens forslag til finanslov, som ifølge regeringen dels skal sikre, at Danmarks økonomi fortsat er sund og samtidig skal begrænse inflationen.

Men det blev ved metaforerne, for finanslovsforslaget indeholdt ikke meget nyt målrettet autobranchen.

Der vil dog blive gjort en indsats for at afhjælpe manglen på arbejdskraft, der også er udpræget i autobranchen. Regeringen ønsker således at understøtte ledige i at tage en erhvervsuddannelse inden for et område med mangel på arbejdskraft, og vil derfor genindføre ordningen om uddannelsesløft med 110 procents dagpenge fra 1. juli 2023.

“Det er positivt, at der sættes ind i forhold til at få ledige til at tage en erhvervsuddannelse. Det er der i den grad brug for,” siger Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark.

Hun efterlyser dog yderligere initiativer til at sikre flere faglærte og håber, at det er noget, der vil komme til at fylde i de forhandlinger om finansloven, der nu går i gang, ligesom hun peger på, at en prioritering af flere ladestandere vil være kærkomment.

Forhandlingsreserven, som der nu skal forhandles om med Folketingets øvrige partier, udgør i år dog kun omkring 200 millioner kroner, hvilket er væsentligt lavere end tidligere i år. I 2020 var den over ti gange så stor på 2,1 milliarder og i 2021 og 2022 var den henholdsvis 1,5 og 1,2 milliarder kroner.

Af andre initiativer i finanslovsforslaget kan nævnes en styrkelse af SKAT og IT-systemerne, hvilket der må siges at være brug for, etablering af en energikrisestab, der blandt andet skal arbejde med udfasning af brugen af naturgas, ligesom der er afsat en reserve til en ny arbejdsmiljøaftale. Her fremgår det, at regeringen vil sikre “et fortsat højt indsatsniveau for arbejdsmiljø.”

Finansloven skulle have været vedtaget sidste år, men blev udskudt på grund af regeringsdannelsen. Allerede til august vil finansminister Nicolai Wammen skulle fremlægge et nyt forslag til finanslov – denne gang for 2024.

Forhandlingerne om finansloven for 2023 ventes at blive relativt kortvarige. Formentligt uger i stedet for måneder.