DMR oplever i øjeblikket fejl i visse værditabsberegninger. Motorstyrelsen forventer fortsat at afslutte alle omberegninger af registreringsafgift til 1. december.

Fra den 1. juni 2021 beregner Motorstyrelsen afgifter efter de nye bilafgifter, der fik virkning i december 2020 og blev vedtaget i februar 2021. Det gælder også værditabsberegninger, men der er opstået en uhensigtsmæssighed, da DMR ikke behandler alle værditabsberegninger korrekt.

Det betyder, at der ikke kan laves en korrekt værditabsberegning for leasingkøretøjer, hvor afgiftsperioden er påbegyndt senest den 17. december 2020. Lovgivningen tilsiger, at værditabsberegninger for disse køretøjer skal laves efter de gamle regler, men motorregisteret er pt. kun i stand til at foretage værditabsberegninger efter de nye regler. Dermed vil værditabsberegninger i motorregisteret kun være korrekte, hvis afgiftsperioden er begyndt 18. december 2020 eller senere.

Motorstyrelsen forventer, at motorregisteret vil være tilrettet senest ved årsskiftet.

Værditabsberegning for NEDC2-køretøjer er ikke endelig

For de køretøjer, hvor afgiftsperioden er startet den 17. december eller tidligere, skal man være opmærksom på, at værditabsberegningen for visse køretøjer ikke er endelig. Det er tilfældet for de køretøjer, som er oprettet i Motorregistret med NEDC2-målenorm, og som har fået foretaget en værditabsberegning i perioden fra og med den 1. januar 2021 til og med 31. maj 2021.

Værditabsberegningen for disse køretøjer skal, ifølge lovgivningen, beregnes med udgangspunkt i WLTP-forbrugstallene, hvilket Motorregistret endnu ikke kan håndtere. Når Motorregistret på et tidspunkt ændres, så WLTP-forbrugstallene for disse køretøjer bliver indsat i systemet, vil Motorstyrelsen foretage en omberegning.

Tilsvarende gælder det for køretøjer, hvor afgiftsperioden er påbegyndt den 18. december 2020 eller senere. Her skal man være opmærksom på, at værditabsberegningen for visse køretøjer ikke er endelig. Det er tilfældet for de køretøjer, som er oprettet i Motorregistret med NEDC2-målenorm, og som har fået foretaget en værditabsberegning fra og med den 1. juni 2021 og derefter.

 Status på omberegninger

Motorstyrelsen har i tråd med tidligere udmeldinger en forventning om at afslutte omberegningerne af alle køretøjer registreret mellem 18. december og 31. maj til den 1. december. Styrelsen har dog ikke nået sit delmål om, at 75 procent af sagerne skulle være færdigbehandlet inden udgangen af september. Den manglende overholdelse af delmålet forventes dog ikke at rykke på den forventede slutdato: Den 1. december 2021.

Læs mere hos Motorstyrelsen

Du kan læse mere og se konkrete eksempler på skat.dk.

Spørgsmål til til regulering af registreringsafgift?

Har du eller din virksomhed modtaget en afgørelse fra Motorstyrelsen om ny beregning af registreringsafgift eller eksportgodtgørelse som følge af de nye regler om registreringsafgift, og har du spørgsmål til afgørelsen, så kan du skrive til Motorstyrelsen via TastSelv på skat.dk.