Motorstyrelsen oplyser, at man i ugen op til jul har udsendt orienteringsbreve til ejere af køretøjer, hvor omberegningen er berørt af fejl. Motorstyrelsen vil i begyndelsen af 2022 genoptage disse sager og udsende nye afgørelser. 

Motorstyrelsen oplyser, at man har orienteret alle ejere af køretøjer, hvor Motorstyrelsen har konstateret fejl i omberegninger. Det betyder samtidig, at alle, der har modtaget en afgørelse vedrørende omberegning, kan betragte den som endelig, hvis de ikke har modtaget en orientering om fejl i omberegningen.