Skattestyrelsens Juridiske Vejledning indeholder fejl, for så vidt angår de nye regler for moms. Det blev AutoBranchen Danmark gjort bekendt med i efteråret via et medlem. Fejlen gælder, når der sælges eller udtages køretøjer til privat brug med registreringsafgift

Vores medlem havde fået bekræftet af Skattestyrelsen, at det var korrekt, at der var fejl i en række regneeksempler i vejledningen. I eksemplerne for salg til en lavere pris end indkøbsprisen og for udtagning til privat brug står der i Den juridiske vejledning, at den oprindelige købspris er eksklusive moms, men den skal være inklusive moms. Fejlen har derfor ret stor betydning for de virksomheder, der måtte have beregnet efter eksemplerne i vejledningen. Skattestyrelsen havde oplyst vores medlem, at de blot havde tænkt sig at rette fejlen i vedledningen uden at orientere eventuelt berørte virksomheder nærmere.

AutoBranchen Danmark rettede herefter henvendelse til Skattestyrelsen, og bad dem om at bekræfte fejlen samt sende en orienteringsmail ud til virksomheder, der kunne være berørt af fejlen. Dette har Skattestyrelsen nu gjort, og din virksomhed burde derfor have modtaget et brev, hvis I kan være berørt af fejlen. Du kan rette henvendelse til Skattestyrelsen, hvis du konkret er berørt af fejlen og skal have foretaget rettelser på den baggrund.

”Hvis du er omfattet af problematikken, har du forhåbentlig modtaget brevet fra SKAT. Hvis du har mistanke om, at du kunne være omfattet, men ikke har modtaget noget, opfordrer vi til, at du tager kontakt til SKAT hurtigst muligt. Du kan også altid ringe til os jurister i AutoBranchen Danmark på telefon 33 31 45 55, hvis du er i tvivl om noget,” siger Ida Nynne Daarbak Reislev, jurist i AutoBranchen Danmark.

Læs brevet fra Skattestyrelsen her:

Husk at indberette korrekt moms, hvis du har solgt eller udtaget køretøjer til privat brug efter den 1. juli 2021

Kære [Firma]

Der trådte nye momsregler i kraft den 1. juli 2021, som er relevante for dig, som
driver biludlejningsvirksomhed, køreskole eller er autoforhandler. Reglerne kan
have betydning for, hvordan du skal beregne din moms ved næste frist den 1.
december 2021.

Der er nye regler for moms, når du sælger eller udtager køretøjer til
privat brug med registreringsafgift

Du skal være særligt opmærksom, hvis du:
• Som biludlejningsvirksomhed, autoforhandler eller køreskole har solgt køretøjer,
der har været brugt til udlejning, demonstration eller køreundervisning.
• Som biludlejningsvirksomhed eller køreskole har udtaget køretøjer, der har
været brugt til udlejning eller køreundervisning til privat brug.

Nedenunder kan du læse, hvordan du beregner momsen efter de nye regler.
Du skal indberette, som du plejer, på skat.dk/tastselverhverv.

Sådan beregner du momsen ved salg af køretøjer, der indeholder registreringsafgift

Hvis køretøjet bliver solgt til en lavere pris end indkøbsprisen, skal du beregne
momsen på denne måde:

moms ved køretøjets første indregistrering i DK x salgsprisen
oprindelige købspris inkl. moms

Hvis køretøjet bliver solgt med fortjeneste, skal du beregne momsen som 20 %
af differencen mellem salgsprisen og den betalte registreringsafgift på købstidspunktet.

Leasingselskaber, som efter endt leasing afgiftsberigtiger køretøjet i eget navn,
kan ved videresalget afregne moms af salgsprisen eksklusive den betalte registreringsafgift.

Sådan beregner du momsen ved udtagning af køretøjer, der indeholder registreringsafgift

Du skal beregne momsen på denne måde, når du udtager et køretøj:

momsen ved køretøjets første indregistrering i DK x købsprisen (restværdien på udtagningstidspunktet)
den oprindelige købspris inkl. moms

Momsen for køretøjer, der ikke indeholder registreringsafgift
De nye regler, som vi har gennemgået ovenfor, gælder ikke, når køretøjet ikke
indeholder registreringsafgift på tidspunktet for salg. For køretøjer uden registreringsafgift
skal du udregne momsen efter momslovens almindelige regler. Du
kan se henvisninger til loven nedenfor.

Love og regler
De nye regler om beregning af moms for køretøjer, der er nævnt ovenfor, og som
bliver solgt eller udtaget, står i momslovens §30 stk. 1 og 2.

Momslovens almindelige regler om salg af køretøjer uden registreringsafgift står
i momslovens § 27, § 34, stk. 1, nr. 1 og 2 og § 34, stk. 1, nr. 5.

Du kan også finde momsloven på skat.dk/skattelove.

Du kan også finde vejledning til den nye momsberegning i Den juridiske vejledning
i D.A.8.1.5. Salg og udtagning af motorkøretøjer i biludlejningsvirksomheder
og køreskoler samt autoforhandleres salg af demonstrations- og udlejningspersonbiler
ML § 30, stk. 1, 2 og 3. Der er i øjeblikket fejl i tre regneeksempler i

Den juridiske vejledning, som er ved at blive rettet, men du kan se den korrekte
beregningsmetode her i brevet. I eksemplerne for salg til en lavere pris end indkøbsprisen
og for udtagning til privat brug står der i Den juridiske vejledning, at
den oprindelige købspris er eksklusive moms, men den skal være inklusive moms.

Vil du vide mere?
Du kan læse mere om, hvordan du indberetter dine momsoplysninger på
skat.dk/indberet-moms.

Hvis du har brug for mere hjælp til dette, er du velkommen til at ringe til os på
72 22 28 67.

Venlig hilsen
Skattestyrelsen