På tværs af skadesbranchen stiller både organisationer og værksteder krav om, at der indføres et startgebyr på karrosseriarbejdet. Møde med Forsikring & Pension giver grund til optimisme. 

Siden AutoBranchen Danmark i starten af februar udgav sit diskussionsoplæg om skadesbranchens fremtid har debatten om vilkårene i branchen fyldt en del både i medierne og på de sociale medier.  

Et af de forslag, som der blev fremført her på eftermarked.dk, bl.a. fra medlemmer af AutoBranchen Danmark og til debatmøder om skadesbranchens fremtid, er et startgebyr for karrosseriarbejde, der skal dække den taksering, som værkstederne i dag typisk har overtaget fra forsikringsselskaberne. 

Og tankerne fra det forslag møder nu opbakning fra store dele af branchen. 

Bilbranchen – DI har foreslået noget lignende, og da forslaget blev diskuteret på et møde i ekspertudvalget, der foruden AutoBranchen Danmark tæller netop Bilbranchen – DI, Dansk Bilbrancheråd og SKAD, under Forsikring og Pension, var der opbakning hele vejen rundt.  

“Branchen står sammen med et ønske om startgebyr. Det er positivt i sig selv, for det viser forsikringsbranchen, at det her er noget, de skal tage alvorligt. Men modtagelsen fra Forsikring & Pension giver også grund til optimisme,” siger Nicky Bobak, eftermarkedschef hos AutoBranchen Danmark, som han også repræsenterer til møderne i ekspertudvalget under Forsikring & Pension.  

Lydhørhed hos Forsikring & Pension

“Jeg oplever faktisk, at Forsikring & Pension er lydhøre, og godt kan se behovet for, at der bliver betalt for flere af de mange ydelser, som skadesbranchen i dag ikke bliver betalt for af forsikringsselskaberne, herunder taksering. Vi hører også positive meldinger fra flere forsikringsselskaber på flere andre områder, så jeg håber virkelig, at det resulterer i noget af den forandring, som branchen skriger på,” siger Nicky Bobak.  

Fra AutoBranchen Danmarks side er ønsket, at startgebyret bliver et fast gebyr, der ikke skal forhandles om, ligesom det er tilfældet med startgebyret på lakarbejdet.  

Ekspertudvalgsmødet resulterede derudover også i, at Forsikring & Pension vil undersøge, om der er et hul i Autotaks i forhold til procestid, hvor branchen ikke får korrekt afregning. Konkret drejer det sig om, at værkstederne misser betaling for spartling i forbindelse med svejsning, når der udskiftes karrosseridele.  

Brugen af brugte dele og afregningen i den forbindelse var også på dagsordenen til mødet, ligesom de mange ubesvarede spørgsmål om Trygs nye henvisningsprogram for smartrepair-skader også blev drøftet.  

“Vi ser frem til tilbagemeldinger fra Forsikring & Pension, når forslagene er blevet drøftet med forsikringsselskaberne. Det er som nævnt mange gange afgørende for AutoBranchen Danmark, at branchen tilføres flere penge, for den nuværende økonomiske situation er ikke holdbar,” siger Nicky Bobak.