Har du brug for sagkyndig bistand til vurdering af et køretøjs pris, en skade, en reparation eller et andet spørgsmål vedrørende motorkøretøjer, tilbyder AutoBranchen Danmark at bringe en syns- og skønsmand i forslag til mod betaling at besigtige køretøjer og udtale sig i konkrete sager.

Vær opmærksom på, at syns- og skønsmanden beregner sig et gebyr for at udføre syn og skøn eller for at afgive udtalelse.

For at bringe en syns- og skønsmand i forslag beregner AutoBranchen Danmark et gebyr.

Henvendelse til AutoBranchen Danmark vedrørende forslag til syns- og skønsmand bedes rettet skriftligt til AutoBranchen Danmark eller pr. mail.

Juridisk hjælp er forbeholdt
medlemmer af AutoBranchen Danmark