I et høringssvar til Skatteministeriet kritiserer AutoBranchen Danmark nedsættelsen af genberegningsfristen fra 4 til 3 måneder, samt at forhandlere kan hæfte solidarisk med eksterne afgiftsberegnere.

Som AutoBranchen Danmark løbende har fortalt om hen over sommerferien, har Skatteministeriet sendt en stor lovpakke i høring. I lovpakken foreslås det blandt andet, at genberegningsfristen på leasingkøretøjer sænkes fra 4 til 3 måneder, og at virksomheder, der benytter en ekstern virksomhed til genberegning, kan hæfte solidarisk med beregningsvirksomheden, hvis denne går konkurs.

I forbindelse med den reducerede genberegningsfrist kritiserer AutoBranchen Danmark, at Skatteministeriet forventer et tab for leasingselskaberne på ca. 80 mio. kr. og forventeligt øgede administrative omkostninger. Samtidig fremhæves det, at ændringen kommer på bagkant af den markante omlægning af registreringsafgiften.

Det andet store kritikpunkt i AutoBranchen Danmarks høringssvar er, at der indføres solidarisk hæftelse mellem forhandler og en ekstern afgiftsberegner. Her er det underordnet, om forhandleren er selvanmelder eller ej. Det betyder, at hvis en ekstern afgiftsberegner, der står inde for korrekt betaling af registreringsafgift, går konkurs, vil forhandleren skulle dække en eventuel efterregulering af afgiften fra Motorstyrelsen. AutoBranchen Danmarks kritik går på, at forhandlere i god tro udliciterer denne opgave i større eller mindre omfang og betaler den eksterne afgiftsberegner for dette inkl. for at dække en eventuel efterregulering.

I lovforslaget foretages også en række ændringer, som AutoBranchen Danmark bifalder bl.a. skattefritagelse af arbejdsgiverbetalt ladestander ved beskatning af fri bil.