En for sent indsendt blanket betyder, overgangsordningen til de nye bilafgifter ikke kan benyttes af flere bilforhandlere. AutoBranchen Danmark har kontakt til ministeren og opfordrer til at anke afgørelser.

Da de nye bilafgifter blev indført, blev der også indført en overgangsordning til de tilfælde, hvor der var underskrevet en slutseddel inden lovgivningen blev fremsat i Folketinget og dermed fik virkning. Formålet var at sikre, at hverken forhandlere eller forbrugere havnede i en situation, hvor bilen var solgt eller leaset til én pris, mens prisen var steget inden levering på grund af registreringsafgiften.

Desværre oplever AutoBranchen Danmark, at mange medlemmer har overset, at der skulle ske indsendelse samme dag som de indregistrerede bilen, da de anmodede om at anvende overgangsordningen. I loven står der, at man skulle indsende en blanket samtidig med, at bilen er indregistreret. Desværre har en lang række forhandlere først indsendt blanketten få dage eller uger efter indregistreringen af køretøjet.

Efterfølgende har Motorstyrelsen afvist, at man kan benytte overgangsordningen. Det har betydet betydelige økonomiske konsekvenser for bilforhandlerne, fordi bilens pris bliver en anden end, den pris kunden har skrevet under på.

AutoBranchen Danmark: Mangel på proportionalitet

Gitte Seeberg, adm. direktør hos AutoBranchen Danmark, er uforstående overfor den manglende fleksibilitet fra myndighedernes side.

”Det kan ikke passe, at en forsinket blanket kan betyde en ekstra afgiftsbetaling i millionklassen for en ganske almindelig bilforhandler. Det hertil kommer, at Motorstyrelsen først er begyndt at sagsbehandle efter overgangsordningen er udløbet, og derfor har det ingen betydning, at blanketten er indsendt en et par dage for sent. Det bør man kunne se bort fra, når forhandlerne skulle navigere i den største afgiftsreform i årtier, uden nogen form fra vejledning fra Motorstyrelsen”, siger Gitte Seeberg.

Hun henviser til, at Motorstyrelsen ikke vejledte om reglerne fra december til februar, fordi loven først blev vedtaget i februar, hvilket førte til betydelig usikkerhed om reglerne.

Gitte Seeberg har både i Børsen, Nordjyske og direkte over for skatteminister Morten Bødskov opfordret ham til at gå ind i sagen. Folketingets skatteudvalg er også blevet orienteret om sagen, hvilket bl.a. har ført til, at Anne Honore Østergaard fra Venstre har bedt skatteministeren forholde sig til sagen i Folketinget.

Ank til Skatteankestyrelsen

I samarbejde med et medlem arbejder AutoBranchen Danmark på en prøvesag, der kan køres ved Landsskatteretten. Formålet er at få rettens ord for, at det skal være muligt at benytte overgangsordningen, selvom blanketten er indsendt for sent.

Af samme grund opfordrer vi alle medlemmer, der oplever samme problem til at anke deres afgørelser til Skatteankestyrelsen og kontakte vores juridiske afdeling for yderligere bistand i sagerne. Samtidig kan det hjælpe AutoBranchen Danmark med at kortlægge omfanget af sager.