Hvis du eller din virksomhed ender i en forsikrings- eller erstatningssag, kan I få brug for sagkyndig bistand i forhold til at fastslå et køretøjs pris, skadens omfang eller prisen på given reparation. Værdifastsættelsen af en bil fra en syns- og skønsmand kan være vigtig i sager, hvor man skal vurdere kvaliteten og værdien af udførte reparationer.

AutoBranchen Danmark kan være med til at udpege en syns- og skønsmand, der vil agere som neutral og uafhængig ekspert inden for deres områder. Det kan eksempelvis bruges, hvis det i forbindelse med en retssag skal afgøres, om en solgt brugtbil havde en mangel inden salget.

“Fordelen ved at bruge de domstolsgodkendte syn- og skønsmænd er, at syn- og skønsrapporten kan bruges ved en eventuel retssag, hvilket betyder, at man sparer omkostninger ved udarbejdelse af endnu en rapport”, fortæller Jørgen Petersen, forsikringskonsulent hos AutoBranchen Danmark. Han står for at formidle kontakten mellem syn- og skønsmænd.

Flere sager om værdifastsættelse

Syn- og skønmandsfunktionen er steget i betydning de senere år, fordi man inden for autobranchen har set en stigning i antallet af sager om erstatning, værdifastsættelse og generelle skattesager.

“Selvfølgelig er der udgifter forbundet med en syn- og skønsrapport. Udpegelsen af en syn- og skønsmand inden for netop det ekspertområde, man har brug for, koster 1.800 kr. plus udgifter til syn- og skønmandens rapport. Men pengene kan hurtigt være tjent ind, når der afsiges dom i slutningen af en retssag, og dem ser vi stadig flere af”, fortæller Jørgen Petersen.