Man kan undgå konflikter med erhvervskunder om miljøgebyr, hvis man har styr på sine handelsbetingelser.  

Flere autolakere har på det seneste kontaktet AutoBranchen Danmark på baggrund af tvister, de har oplevet med deres kunder omhandlende miljøgebyr og andre gebyrer, som er indeholdt i den samlede totale pris.  

”Flere autolakere har desværre oplevet, at erhvervskunder ikke har villet betale miljøgebyr eller andre udgifter,” siger Naser Al-Zakta, jurist hos AutoBranchen Danmark.  

”Men hvis man har styr på sine handelsbetingelser, står man stærkt, og det er faktisk nemt at gå til,” forsikrer Naser Al-Zakta. 

Herunder er en gennemgang af, hvordan man holder styr på handelsbetingelserne og deres indhold. 

Handelsbetingelser (gør sig gældende over for erhvervsdrivende kunder): 

Handelsbetingelser skal som udgangspunkt beskrive de generelle vilkår og betingelser, som gælder, når en virksomhed sælger produktet eller tjenesteydelsen. Autolakere er i princippet sælgere af en tjenesteydelse, men fremkommer også med et produkt. Handelsbetingelserne beskytter derfor både jeres køber, men også jer selv som sælgere, og de skal derfor tilpasses jeres forretning. Handelsbetingelserne beskriver de forhold, der gælder mellem jeres kunde og den virksomhed, som I driver i forbindelse med salg af en vare (maling mm.) eller et arbejde, som I udfører for kunden. 

Handelsbetingelsernes indhold:  

Handelsbetingelser bør altid tilpasses den enkelte forretning. Ifølge de forskellige love er der dog en række forhold, der skal beskrives og som er hensigtsmæssige at inkludere i handelsbetingelserne: 

  1. Virksomhedsoplysninger 
  2. Priser og betaling (her kan man med fordel inkludere visse gebyrer, som man tillægger den endelig pris, fx miljøgebyr. Dette vil dog alene gøre sig gældende overfor erhvervskunder, da private skal oplyses inden da)
  3. Levering 
  4. Ansvar (her skal der differentieres mellem erhvervskunder og forbrugere).   
  5. Returnering af varer (her skal der differentieres mellem erhvervskunder og forbrugere).
  6. Kontaktoplysninger.
  7. Ændringer (det vil være en fordel at skrive, at virksomheden kan ændre handelsbetingelser ensidigt (uden at kunderne skal være enige)).  
  8. Lov og værneting 

De nævnte oplistede punkter er vigtige at have på virksomhedens hjemmeside eller at udlevere ved handlens eller arbejdets afslutning.  

AutoBranchen Danmarks medlemmer kan som altid kontakte den juridiske rådgivning og få hjælp til udformningen samt tilpasningen af deres handelsbetingelser. Det kan ske på telefon 3331455 eller jura@abdk.dk