Lange leveringstider betyder, at værkstedernes økonomi bliver hårdt presset, når lånebilerne skal udlånes i længere tid. AutoBranchen Danmark tager sagen op med Forsikring & Pension  

Presset på lånebiler stiger markant rundt omkring på landets værksteder. Hele 90 procent af værksteder med gratis lånebiler svarer i en medlemsundersøgelse blandt AutoBranchens Danmarks medlemmer, at den seneste tids kriser og heraf følgende længere leveringstider på reservedele har betydet større pres på værkstedets lånebiler.   

28 procent af respondenterne svarer, at udlånstiden på gratis lånebiler i gennemsnit er steget med 3-4 dage, men 23 procent svarer, at den gennemsnitlige ekstra udlånstid er 5-7 dage. 11 procent svarer, at den gennemsnitlige udlånstid er steget med over en uge.   

Før krisen ramte stillede 43 procent af værkstederne i gennemsnit en lånebil til rådighed i 3-4 dage, mens det for 33 procent kun var 2 dage. For mange værkstederne er der er altså tale om mindst en fordobling af tiden, som den enkelte lånebil udlånes.   

Og det kan mærkes på udgifterne. Knap to tredjedel af værkstederne vurderer, at omkostningerne til gratis lånebil er 100-300 kroner pr. dag, mens det for 27 procent bliver vurderet til 300-500 kroner pr. dag.   

Hvis et værksted har en gennemsnitsudgift pr. dag for at stille en lånebil til rådighed gratis på 300 kroner og det gennemsnitlige ekstra antal dage lånebiler skal stilles til rådighed er 4 dage, koster det altså 1200 kroner i ekstraudgifter pr. skade.   

31 procent af værkstederne svarer i undersøgelsen, at de har 10-19 gratis lånebiler, mens 21 procent svarer, at der har over 20 gratis lånebiler.  

Gratis lånebiler er en bombe under værkstedernes økonomi

“Det kan blive til rigtig mange ekstraudgifter hver måned og hvert år. De gratis lånebiler er en bombe under værkstedernes økonomi, når reservedelsmanglen er så stor, som den er nu,” siger Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark.   

En tidligere medlemsundersøgelse blandt AutoBranchen Danmarks medlemmer viser, at 76 procent af værkstederne selv betaler for, at lånebiler stilles til rådighed gratis. Kun knap to procent får udgifterne dækket af forsikringsselskaberne.   

“Det er jo forsikringsselskaberne, der tit og ofte lover deres kunder gratis lånebil. Så når udgifterne til lånebiler nu er eksploderet, bør forsikringsselskaberne selvfølgelig også bidrage til de ekstraudgifter, som de gratis lånebiler påfører værkstederne,” siger Gitte Seeberg.  

Hun har derfor nu taget sagen op med Forsikring & Pension.   

Undersøgelsen viser også, at hvert tredje værksted overvejer helt at stoppe med at stille gratis lånebil til rådighed. Samtidig viser undersøgelsen, at knap 40 procent af respondenterne mener, at forsikringsselskabet alene skal betale for de gratis lånebiler, mens hver tredje foretrækker en kombination, hvor udgifterne mellem værksteder, kunder og forsikringsselskaber deles ligeligt.   

“Værkstederne er hårdt presset i forvejen af mangel på reservedele, men økonomien omkring lånebilerne har længe været problematisk. Og det er kun blevet værre på det sidste, som undersøgelsen viser,” siger Nicky Bobak, eftermarkedschef i AutoBranchen Danmark.   

“Jeg vil opfordre forsikringsselskaberne til at tage ansvaret på sig, for det er jo i høj grad dem, der lover en service til deres kunder, men som værkstederne betaler for,” siger Nicky Bobak.