Der er lagt op til, at Trygs eksisterende værkstedsnetværk skal udføre opgaver med smart repair. AutoBranchen Danmark er skeptisk.

Forsikringsselskabet Tryg er i øjeblikket ved at introducere et nyt koncept for reparation af små skader, fremgår det af skrivelser til værksteder i branchen.

Modsat Topdanmark, der benytter Carbucks, der står for lakering af småskader, vil Tryg reparere skader med sit eksisterende værkstedsnetværk, fremgår det af Trygs kommunikation med branchen.

Her vil værkstederne efter alt at dømme ingen betaling få for smart repair-skader, idet alt arbejdet ligger hos lakereren. Værkstedet skal dog stadig håndtere bilen og kunden.

Tryg fastslår ifølge materialet, at det er værkstedet, der afgør om skaden skal repareres som smart repair eller som normalt. Tryg fremhæver ligeledes, at smart repair er en mere klimavenlig form for reparation og vil betyde en forkortet reparationstid, ligesom Tryg fremhæver, at værkstederne vil opleve forbedret lønsomhed, da der er færre udgifter til lånebiler.

Centralt i konceptet står ifølge AutoBranchen Danmarks oplysninger et fastprissystem, der betyder, at lakereren får samme betaling for reparation af mindre smart repair-skader uanset skadens omfang. Afregningen ligger efter AutoBranchen Danmarks oplysninger på omkring 2500 kroner pr. skade efter eventuel bundlinjerabat.

AutoBranchen Danmark opfordrer Tryg til at kommunikere bredt om det nye koncept, da det åbner for flere principielle spørgsmål.

Eftermarkedschef Nicky Bobak understreger, at AutoBranchen Danmark ikke er modstander af, at man i fremtiden reparerer mindre arealer af hensyn til fx klima og miljø, men opfordrer Tryg til at skrue projektet sammen, så værkstederne også får noget ud af det. Ellers må Tryg lave aftalen direkte med lakererne, lyder opfordringen fra Bobak, der dog også ser udfordringer i den model.

Overordnet set er han også bekymret for den præcedens, Tryg kan skabe, hvis det bliver normalt bare at fastsætte en pris for skadesreparation uden at skele til skadens størrelse.

Fastprissystemet, som Tryg foreslår, vil efter alt at dømme nemlig betyde, at der er fast pris for lakering pr. felt, uanset hvor stor skaden er inden for det felt.

“Jeg har svært ved at se det som andet end en underløbning af Autotaks og hele det afregningssystem, vi har i dag. Hvis Tryg vil diktere prisen, hvorfor har vi så overhovedet Autotaks?” spørger Nicky Bobak, der samtidig er nysgerrig på om prissætningen er den samme for hele landet.

Skadesbranchens fremtid er til debat i den kommende uge, hvor AutoBranchen Danmark inviterer til bred og grundig debat om forholdene i branchen. De første debatmøder finder sted i Kolding d. 28. marts og i Roskilde d. 29. marts. Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig. Det kan du gøre her (Kolding) og her (Roskilde).